Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Szkoła podstawowa » Rekrutacja

Rekrutacja - Katolicka Szkoła Podstawowa - Warszawa

Rekrutacja katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa Warszawa Wola

Profile kształcenia na Ogrodowej

Od nowego roku szkolnego zapraszamy dzieci do klasy I szkoły podstawowej z możliwością wyboru ścieżki kształcenia w zakresie jezyka angielskiego:

A. Rozszerzona

Dwa języki obce obowiązkowe: język angielski w wymiarze 4 godzin tygodniowo, drugi jezyk obcy w wymiarze dwóch godzin do wyboru hiszpański, francuski lub niemiecki.

Od klasy IV system dualny naucznia języka angielskiego oraz zwiększenie liczby godzin naucznia jezyków obcych.

B. Dwujęzyczna

Polsko-angielska z rozszerzoną nauką jezyka angielskiego do 9 godzin tygodniowo oraz nauczaniem drugiego jezyka obcego do wyboru: hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego.

Od klasy IV system dualny naucznia języka angielskiego.

Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Osoby zaintersowane zapisaniem dziecka do szkoły prosimy o wypełnie poniższego formularza. Po przesłaniu formularza oddzwonimy w ciągu dwóch dni roboczych celu umówienia spotkania Rodziców z Dyrektorem szkoły i dziecka z pedagogiem szkolnym

Formularz zgłoszenie ucznia:
- do szkoły podstawowej: https://bit.ly/2HetvxP

Innowacja pedagogiczna - język angielski w klasie 1b

Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna

‘SMALL STEPS – GREAT AIMS’

edukacja dwujęzyczna w kształceniu zintegrowanym w klasie Ib

 

 

 1. INNOWACJA – co to znaczy?
  Innowacją określimy każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, którego celem jest poprawa jakości pracy szkoły.

 2. INNOWACJA W NASZEJ SZKOLE – dlaczego?

  Innowacja w naszej szkole prowadzona jest pod hasłem ‘SMALL STEPS – GREAT AIMS’ edukacja dwujęzyczna w kształceniu zintegrowanym w klasie 1b i jest odpowiedzią naszej szkoły na potrzeby zarówno rodziców naszych uczniów, samych uczniów, jak i współczesnej rzeczywistości, w której kwestia znajomości języków obcych, w tym szczególnie języka angielskiego, jest kwestią niezmiernie ważną.

  Kluczową rolą we wprowadzanej Innowacji jest rozbudzenie w naszych uczniach już od klasy pierwszej szkoły podstawowej motywacji do nauki języka angielskiego poprzez pokazanie, że język obcy nie jest tylko jednym z przedmiotów obowiązkowych w szkole, ale jest on sposobem komunikacji międzyludzkiej, tak samo jak język polski. Uczeń rozpoczynając naukę w klasie pierwszej w sposób systematyczny i uporządkowany, dzień po dniu, małymi krokami (small steps – małe kroki) zdobywa odpowiednią wiedzę i umiejętności tak, by w przyszłości, jako absolwent KSP nr 7 mógł porozumiewać się w języku obcym nie tylko w życiu codziennym, ale przede wszystkim, mógł kontynuować edukację w języku obcym na dalszych etapach kształcenia (great aimsdoniosłe cele ).

 3. INNOWACJA W NASZEJ SZKOLE – jak?

  Liczba tygodniowych godzin języka angielskiego w klasie pierwszej dwujęzycznej wynosi dziewięć jednostek lekcyjnych podczas których uczniowie między innymi uczestniczą w lekcjach Science, ćwiczą słuch fonematyczny, rozwijają kompetencje czytelnicze podczas zajęć Reading, przygotowują się do egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego. To wszystko sprawia, że uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w atmosferze radości, bezpieczeństwa i zrozumienia wzrastają na mądrych, otwartych na świat ludzi.

 4. INNOWACJA W NASZEJ SZKOLE – w jakim celu?
  Wprowadzona innowacja ma na celu między innymi rozbudzenie w uczniach pasji oraz motywacji do nauki języka angielskiego, uatrakcyjnienie sposobu uczenia się języka obcego, poszerzanie zakresu słownictwa i struktur gramatycznych, zainteresowanie światem przyrody oraz nauką przyrody połączoną z nauką języka angielskiego, rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości oraz wiele, wiele innych.

Wyniki egzaminu po klasie ósmej w roku 2022 r.

 • Język polski:
 • Średni wynik Warszawy: 70%
 • Średni wynik naszej szkoły: 76%
 • Matematyka:
 • Średni wynik Warszawy: 72%
 • Średni wynik naszej szkoły: 84%
 • Język angielski:
 • Średni wynik Warszawy: 84%
 • Średni wynik naszej szkoły: 95%

Wyniki egzaminu po klasie ósmej w roku 2021 r.

 • Język polski:
 • Średni wynik Warszawy: 69%
 • Średni wynik naszej szkoły: 78%
 • Matematyka:
 • Średni wynik Warszawy: 62%
 • Średni wynik naszej szkoły: 84%
 • Język angielski:
 • Średni wynik Warszawy: 83%
 • Średni wynik naszej szkoły: 95%

Wyniki egzaminu po klasie ósmej w roku 2020 r.

 • Język polski:
 • Średni wynik w Polsce: 59%
 • Średni wynik woj. maz.: 62,1%
 • Średni wynik Warszawy: 68,33%
 • Średni wynik naszej szkoły: 82,5%
 • Matematyka:
 • Średni wynik w Polsce: 46%
 • Średni wynik woj. maz.: 50,6%
 • Średni wynik Warszawy: 60,85%
 • Średni wynik naszej szkoły: 88,05%
 • Język angielski:
 • Średni wynik w Polsce: 54%
 • Średni wynik woj. maz.: 59,32%
 • Średni wynik Warszawy: 73,56%
 • Średni wynik naszej szkoły: 90,13%

Rekrutacja uzupełniająca do szkoły podstawowej i zerówki w bieżącym roku szkolnym

 • Przyjmujemy zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej i zerówki.
 • Prowadzimy również rekrutację do klas I-VIII szkoły podstawowej. Zapraszamy.
 • Informacja o wolnych miejscach w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 22 620 36 58 w godz. 8.00-15.00.
 • Procedura rekrutacyjna obejmuje:
  • pobyt adaptacyjny dziecka w szkole i/lub spotkanie dziecka z pedagogiem szkolnym
  • rozmowę rodziców z dyrekcją.