Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Szkoła podstawowa » Gabinet terapii psychologiczno - pedagogicznej

Gabinet terapii psychologiczno - pedagogicznej

W naszej szkole funkcjonuje Szkolny Gabinet Terapii Psychologiczno – Pedagogicznej, w którym udzielamy dzieciom pomocy:

  • logopedycznej - na podstawie przesiewowych badań zaraz po rozpoczęciu szkoły,
  • psychologicznej - na podstawie zaleceń opinii, zgłoszenia rodziców, uczniów, nauczycieli, zawsze za zgodą rodziców,
  • terapii pedagogicznej - na podstawie zaleceń opinii lub wskazań nauczycieli,
  • rewalidacji - na podstawie orzeczeń o kształceniu specjalnym.

W ramach różnorakich działań pomocowych odbywają się między innymi zajęcia:

  • korekcyjno – kompensacyjne,
  • wyrównawcze,
  • konsultacje dla rodziców prowadzone przez wszystkich specjalistów,
  • zajęcia grupowe dla całej klasy o ile jest taka potrzeba,
  • indywidualne spotkanie z psychologiem szkolnym.

Na początku każdego roku szkolnego omawiane są potrzeby edukacyjne, rozwojowe każdego ucznia w poszczególnych klasach. Ustalone są wtedy odpowiednio do potrzeb działania wspierające zarówno dla uczniów mających trudności jak i uczniów uzdolnionych. Odbywa się to poprzez indywidualizację i dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia podczas lekcji. Ustalane są też oddziaływania pomocowe pozalekcyjne w formach wyżej opisanych.

Wszystkie oddziaływania w naszym gabinecie odbywają się za zgodą rodziców dziecka. Rodzice są też sukcesywnie informowani o postępach terapii, mogą też zasięgnąć porady czy pomocy w sprawach wychowawczych dotyczących ich dzieci. Zachęcani są do współuczestniczenia w terapii poprzez wspieranie dziecka.