Start » Liceum ogólnokształcące

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

W O L N O Ś Ć   J E S T   W   N A S

bł. ks. J. Popiełuszko

Dlaczego warto wybrać nasze liceum?

Kształcenie przez dialog – uczeń współpracuje z nauczycielem-mentorem, który w wędrówce ku dorosłości pomoże mu zaplanować jego własną ścieżkę rozwoju, zarówno w przestrzeni intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, jak i religijnej.

Indywidualna ścieżka nauczania – uczeń wybiera dwa lub trzy przedmioty, których będzie się uczył na poziomie rozszerzonym. Ma do wyboru: język polski, historię, matematykę, biologię, geografię, chemię. Składa deklaracje dotyczące języka obcego: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego, co nie zamyka możliwości zmiany decyzji jeszcze w ciągu roku.

Kameralne grupy – uczeń w poszanowaniu indywidualności uczy się budować relacje w grupie. Na wszystkich przedmiotach nauczyciele pomagają w integracji klasy oraz rozwijaniu umiejętności współpracy.