Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Szkoła podstawowa » O szkole

O szkole

Szkoła podstawowa oferuje:

* kształcenie dzieci i młodzieży w poszanowaniu tradycyjnych wartości chrześcijańskich i patriotycznych
* prawidłowy rozwój emocjonalny uczniów i ich bezpieczeństwo
* indywidualne podejście do ucznia
* wysoki poziom nauczania
* wykwalifikowaną i ustabilizowaną kadrę nauczycieli
* dobrą wymianę informacji pomiędzy szkołą i rodzicami
* atrakcyjnie prowadzone zajęcia
* dwa języki obce od kl. I (angielski 4 h, francuski 2 h lub hiszpański 2 h)
* informatykę od kl. I 
* bezpłatną pomoc logopedy, reedukatora, psychologa
* małe 18 osobowe klasy
* opiekę od 7.30 do 18.00
* bibliotekę z dostępem do Internetu
* koła zainteresowań: szachowe, komputerowe, dziennikarskie, teatralne, plastyczne, literackie, matematyczne, historyczne, muzyczne (schola), naukę tańca, naukę gry na instrumentach muzycznych, dodatkowe zajęcia sportowe w szkole (korektywa) i na basenie
* możliwość kontynuowania nauki w liceum
* wyjazdy wakacyjne
* obiady
* ŻYCZLIWOŚĆ I ZROZUMIENIE

Proces edukacyjny wzbogacamy poprzez:

- coroczne wyjazdy rekolekcyjno-dydaktyczne
- udział w lekcjach muzealnych
- edukację filmową
- spotkania z aktorami, pisarzami
- zajęcia sportowe na basenie- organizowanie przedstawień i spektakli

Szkoła posiada osiągnięcia z udziałem uczniów w olimpiadach przedmiotowych oraz przyjęciem absolwentów do renomowanych szkól wyższego stopnia.

Corocznie organizowane są wyjazdy wakacyjne oraz Zielone szkoły.