Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Szkoła podstawowa » Edukacja w naszej szkole

Edukacja w naszej szkole

Obecnie postulowanym celem każdej szkoły jest przekazywanie wiedzy na wysokim poziomie oraz rozwijanie umiejętności związanych z określonymi dyscyplinami nauki. Ponieważ Szkoły Federacji Sodalicji Mariańskich wybierają integralny model wychowywania, do tych dwu obszarów dołączamy jeszcze wychowywanie do wartości.

Poszczególne zespoły odpowiedzialne są za rozwój wybiórczych sfer: Zespół ds. nauczania religii – za rozwój etyczny i pogłębianie wiary; Zespół ds. przedmiotów ścisłych – za poznanie mechanizmów rządzących otaczającą nas rzeczywistością materialną; Zespół ds. nauczania języków obcych – za rozwój umiejętności komunikacyjnych w obszarze języków: angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego; Zespół ds. kultury fizycznej – za rozwój sprawności fizycznej, która w myśl tradycji antycznej jest integralnym elementem procesu kształtowania charakteru (nie zapominajmy, że Platon – ojciec filozofii – był miłośnikiem sportu, a jego imię to nic innego niż przydomek znaczący szerokobarczysty).