Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Zerówka » Dla rodziców

Dla rodziców

1. Zanim sześciolatek pójdzie do szkoły

Kiedy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole w klasie pierwszej?
Gotowość szkolna to osiągniecie takiego poziomu rozwoju psychofizycznego, który umożliwia dziecku przystosowanie się do nauki w szkole i podjęcie różnorodnych obowiązków, jakie niesie ze sobą życie szkolne. To osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego, emocjonalnego, motywacyjnego, który umożliwia dziecku zgodne współżycie i współdziałanie w grupie rówieśniczej, naukę czytania, pisania i liczenia oraz dostosowanie się do nowych obowiązków.

Jak rozpoznać, czy dziecko jest gotowe do szkoły?

Umiejętne rozpoznanie i ocenienie możliwości rozwojowych dziecka w odniesieniu do wymagań szkolnych przez rodziców jest niezwykle istotne.

W przeprowadzeniu oceny poziomu przygotowania dziecka do szkoły pomoże rodzicom poniżej zmieszczony kwestionariusz:” Ocena rodzicielska poziomu przygotowania dziecka do szkoły”.

Dojrzałość fizyczna

Czy Twoje dzieckotaknie
wykazuje się dobrym zdrowiem  
potrafi rzucać piłką do celu z odpowiednia siła  
dobrze radzi sobie z czynnościami samoobsługowymi  
umie ciąć nożyczkami po zaznaczonej linii  
odpowiednio przyciska kredki podczas rysowania  
trzyma prawidłowo przybory do rysowania  
dokładnie, nie przekraczając linii konturów, koloruje (wypełnia kolorami) rysunki konturowe  
dokładnie odtwarza(kreśli) w liniach szlaczki ze znaków literopodobnych  

 

Dojrzałość umysłowa

Czy Twoje dzieckotaknie
potrafi skoncentrować się na wykonywanej aktualnie czynności doprowadzić ją do końca, nie rozprasza się, bo jest zainteresowane rezultatem końcowym  
Uważnie słucha, kiedy ktoś do niego mówi i pamięta polecenia  
chętnie słucha czytanych mu bajek  
potrafi opowiedzieć i przeczytanej mu bajeczce  
Dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu, w którym żyje, np. wie jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka  
mówi zrozumiale dla Ciebie i innych  
chętnie rozmawia z innymi dziećmi  
dzieli słowa na sylaby i łączy słowa w sylaby  
dzieli słowa na głoski  
dzieli zdanie na wyrazy  
wskazuje rymujące się wyrazy  
potrafi porównać dwa różniące się szczegółami obrazki  
chętnie i sprawnie układa układanki typu puzzle  
wskazuje podobieństwa i równice na obrazkach, potrafi powiedzieć czym równią się przedmioty  
koloruje rysunek zgodnie ze wzorem, podaje nazwy kolorów kredek, których używa, potrafi wyróżnić przynajmniej sześć kolorów  
układa we właściwej kolejności obrazki tworzące historyjkę obrazkową i opowiada jej treść  
rozpoznaje i wskazuje takie same znaki graficzne  
rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: kwadrat, trójkąt, koło  
odróżnia kierunek lewo – prawo  
zna pory roku i związane z nimi zjawiska  
zna i stosuje liczebniki porządkowe – pierwszy, drugi, trzeci…  
rozumie pojęcia wiązane z przestrzenią nad, pod, za, obok  
potrafi układać szeregi z obiektów np. od najdłuższego do najkrótszego  
chętnie rozwiązuje zadania matematyczne  
umie dodawać i odejmować w zakresie 10 w pamięci lub na palcach  
poprawnie i szybko przelicza elementy zbioru w zakresie 10 (i więcej)  
zna pojęcia tyle samo, więcej, mniej  
Potrafi sklasyfikować (poszeregować, pogrupować) przedmioty według przeznaczenia, kształty, koloru  

 

Dojrzałość emocjonalno – społeczna

Czy Twoje dziecko

tak

nie

umienie bawić się zgodnie z innymi dziećmi

 

 

potrafi respektować umowy społeczne np. poprawnie zachowuje się w teatrze, w autobusie miejskim, podczas uroczystości rodzinnych

 

 

najczęściej radzi sobie z emocjami, szczególnie ze złością

 

 

rozpoznaje rodzaje emocji u innych np. wie, kiedy ktoś jest smutny, i umie to nazwać

 

 

rozpoznaje rodzaje emocji u siebie np. wie, że się złości, i potrafi to nazwać

 

 

uzewnętrznia swoje emocje podczas gier

 

 

 

Dojrzałość motywacyjna

Czy Twoje dziecko

tak

nie

chętnie rano wstaje do przedszkola

 

 

rozumie konieczność wykonywania zadań

 

 

wytrwale dąży do zakończenia rozpoczętego zadania

 

 

wywiązuje się systematycznie ze swoich domowych obowiązków, np. sprząta zabawki

 

 

wykazuje zainteresowanie pójściem do szkoły i mówi, że chce iść do szkoły

 

 

odczuwa wyraźnie zadowolenie z dobrze wykonanej pracy

 

 

 

Dojrzałość zmysłowa

Czy Twoje dziecko

tak

nie

najczęściej wykazuje dobra tolerancję na dotyk

 

 

czerpie wyraźną radość z zabaw ruchowych

 

 

dobrze znosi głośne dźwięki

 

 

dobrze znosi ostre światło (intensywne promienie słoneczne, bardzo jasne światło lampy, migające lampki

 

 

toleruje różnorodne smaki

 

 

z przyjemnością rozpoznaje wiele zapachów

 

 

 

Niezwykle ważne jest, by na etapie edukacji przedszkolnej w przedszkolu oraz w domu, określać poziom gotowości szkolnej, aby dowiedzieć się jak umiejętności wchodzące w zakres gotowości szkolnej dziecko już osiągnęło, a nad czym powinno się z min jeszcze popracować.
Jeśli dziecko pod koniec roku szklonego nie opanowało wielu umiejętności koniecznych do rozpoczęcia nauki w klasie 1, korzystniejsze dla niego będzie pozostanie w przedszkolu na kolejny rok, w trakcie, którego powinna być prowadzona intensywna praca stymulująca i korekcyjno kompensacyjna nad opóźnionymi sferami jego rozwoju, by zapobiec przyszłym niepowodzeniom szkolnym.

Bibliografia:
Warsztat specjalisty terapii pedagogicznej; I. Mańkowska, M. Rożyńska