Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Zerówka » Propozycje edukacyjne

Propozycje edukacyjne

  • wszechstronne przygotowanie do nauki szkolnej – w małych grupach- wysoka efektywność nauczania

  • atrakcyjne zajęcia ukierunkowane na budowanie poczucia własnej wartości

  • rozszerzony program języka angielskiego

  • wyjścia do teatru, kina, lekcje muzealne

  • spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie przedszkola

  • wyjazdy na wycieczki

  • bal karnawałowy

  • występy przygotowywane przez uczniów