Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Szkoła podstawowa » Harcerstwo

Harcerstwo

Szczep 50 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. Jana Rodowicza " Anody"

 

harcerstwoNasz szczep działa w szkole przy ul. Ogrodowej od 2005 roku. Działamy w ramach Stowarzyszenia Harcerskiego założonego w 1996 roku. Najważniejszy cel, jaki stawia przed sobą SH w tym Szczep 50 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. Jana Rodowicza„Anody” , to przyczynienie się do rozwoju młodych ludzi w taki sposób, aby w pełni mogli wykorzystać swoje możliwości duchowe, intelektualne, społeczne, emocjonalne i fizyczne. Tak, aby mogli, w duchu tradycji narodowych, w umiłowaniu wolności, demokracji oraz poszanowaniu dla poglądów innych, jako odpowiedzialni obywatele – członkowie wspólnot lokalnych, narodowych i międzynarodowych – brać współodpowiedzialność za losy własnej rodziny, własnego narodu i państwa. Wychowujemy tradycyjną metodą harcerską, opartą na wartościach zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, służbie bliźnim i Polsce. W naszym szczepie działa aż pięć jednostek: 50 Warszawska Drużyna Harcerek Pole im. Alicji Sikorskiej „Wacki”, 50 Warszawska Drużyna Harcerzy „Sztorm” im. Gen. Mariusza Zaruskiego, 50 Warszawska Gromada Zuchowa Strażniczki Wielkiej Tajemnicy, 50 Warszawska Gromada Zuchowa Załoga Zaginionego Okrętu i 50 Warszawska Gromada Zuchowa Obrońcy Atlantydy.
 

Drużyny i gromady w naszej szkole: