Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Szkoła podstawowa » Koncepcja edukacyjna » Kompetencje lingwistyczne

Kompetencje lingwistyczne

W naszej szkole już od najmłodszych lat uczniowie mają możliwość rozwijania kompetencji lingwistycznej w zakresie języków obcych. Już od klasy pierwszej uczniowie poznają, poza językiem angielskim (cztery lekcje w tygodniu), drugi język francuski lub hiszpański (dwie lekcje w tygodniu). W ten sposób stwarzamy podstawy pod gruntowne opanowanie języka angielskiego oraz drugiego języka obcego.

Język angielski

Język angielski w naszej szkole to:

 • w  klasach szkoły podstawowej 4 lekcje w tygodniu według programu integrującego treści w tematach bliskich dzieciom rozwijającego słownictwo i wspierającego komunikację, interakcję, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem

 • twórcze działania na lekcjach, przedstawienia teatralne, quizy, konkursy, wykorzystanie klocków z literkami, kart obrazkowych, gier planszowych i interaktywnych ułatwiające uczenie się i zapamiętywanie, sprawiające radość i motywujące do dalszego rozwijania umiejętności językowych – w naszej szkole angielski jest żywy!

 • wysoka efektywność naszego programu opanowania języka wspomagana przez rzetelne przygotowanie do organizowanych w naszej szkole zewnętrznych egzaminów Cambridge: Starters – w trzeciej klasie, Movers – w piątej klasie oraz Flyers – w szóstej, Cambridge PET – w siódmej

 • skuteczne przygotowanie do egzaminów kończących szkołę podstawową i gimnazjum – wieloletnie sukcesy wysokich wyników

 • wyjazdy na obozy zimowe i letnie do Wielkiej Brytanii i innych krajów angielskojęzycznych – rozwijanie znajomości języka w warunkach naturalnych użytkowników - poznanie realiów i nabywanie płynności poprzez aktywne używanie języka w codziennych sytuacjach. W programie zwiedzanie najważniejszych zabytków Londynu. Podczas ferii doskonalimy nasze umiejętności i świetnie bawimy się w ośrodku wypoczynkowym w Ashford. Zjazdy na linie w parku linowym, quady, wspinaczka, szermierka, wycieczka do Canterbury – w towarzystwie angielskich instruktorów służą przełamaniu bariery komunikacyjnej.

 

Język francuski

 • Język francuski w klasach I-III to osłuchiwanie się z nowym językiem i jego melodyką poprzez krótkie, wesołe piosenki oraz liczne ćwiczenia słuchowe. Duży nacisk kładziony jest na łączenie zasłyszanych słów z obrazem, a następnie powtarzanie ich tak aby angażować wszystkie zmysły.

 • Kolejne lata to systematyczne wprowadzanie form leksykalnych i gramatycznych poprzez dialogi, scenki i przeróżne ćwiczenia. Ważna jest nauka poprzez zabawę i odgrywane konkretnych sytuacji.

 • W czasie lekcji uczniowie poznają również kulturę krajów frankofońskich; zwyczaje, muzykę, kino, ważne postaci historyczne i ze świata kultury.

Język hiszpański

 • Nauka  w klasach I-III odbywa się w naszej szkole w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

 • Korzystamy z bardzo lubianych przez dzieci podręczników z hiszpańskiej serii Colega.

 • W nauce staramy się angażować wszystkie zmysły potrzebne do efektywnego poznania języka. Pomocne nam są w tym gry i zabawy językowe, a także uczenie się na pamięć krótkich dialogów, tekstów oraz kwestii dotyczących życia codziennego w różnych jego aspektach: szkolnym, rodzinnym, społecznym oraz kulturowym. Poznajemy piosenki i śpiewamy je, dowiadujemy się także o ważnych dla Hiszpanii postaciach i przybliżamy wiedzę na temat historii i kultury tego kraju.

 • Jednym z istotnych elementów naszych lekcji są wykonywane przez uczniów tematyczne prace plastyczne oraz prezentacje (dotyczące np. świąt, obszarów hiszpańskojęzycznych na świecie). Uczymy również gramatyki i poprawnego wypowiadania się w języku hiszpańskim nie tylko w mowie, ale także tworząc krótkie prace pisemne. Podczas lekcji staramy się mówić jak najwięcej po hiszpańsku równocześnie osłuchując się z językiem i przyswajając jego melodię.