Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Szkoła podstawowa » Koncepcja edukacyjna » Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

W naszej szkole ważne jest każde dziecko. W każdym młodym człowieku staramy się odnaleźć jego unikatowy potencjał, zdolności i predyspozycje tak, aby zapewnić mu optymalne warunki dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

Dzieci pracują na lekcji we własnym tempie, wykonując zadania uwzględniające ich predyspozycje intelektualne, potrzeby rozwojowe oraz  zdobyte już umiejętności.

Indywidualne podejście do uczniów zwiększa skuteczność nauczania – zapewnia harmonijny rozwój wszystkim dzieciom, zarówno tym uzdolnionym, jak i słabszym, pozwala każdemu osiągać sukcesy na miarę jego możliwości.