Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Szkoła podstawowa » Koncepcja edukacyjna » Wychowanie przez sztukę

Wychowanie przez sztukę

Edukacja plastyczna

Kształci percepcję, myślenie abstrakcyjne, słownictwo, sprawność manualną dzieci oraz wrażliwość na estetykę otoczenia:

- lekcje muzealne w Muzeum Narodowym;
- zajęcia plastyczne z plastyczką;
- działalność plastyczna – dzieci poznają różne techniki artystyczne (malowanie, lepienie, rysowanie

Edukacja muzyczna (efekt Mozarta)

Spokojna, klasyczna muzyka ma zdecydowanie korzystny wpływ na zdolności dzieci do rozwiązywania problemów i wykorzystywanie ich zdolności poznawczych:

- działalności plastycznej towarzyszy muzyka klasyczna (dzieci zawsze są informowane czego słuchają);
- uczniowie uczestniczą w zajęciach choreograficzno – tanecznych;
- uczniowie uczestniczą w zajęciach z rytmiki;
- raz w miesiącu słuchają koncertów szkolnych.

Edukacja teatralna

Zabawa w teatr daje możliwość spontanicznej zabawy
z rówieśnikami, oderwania od rzeczywistości, rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia, styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi.

- wizyty w teatrach;
- całoroczna edukacja teatralna w jednym z warszawskich teatrów;
- zapoznawanie dzieci z różnymi sposobami prezentowania spektakli – kukiełki, marionetki, pantomima itd.;
- przygotowanie własnych spektakli i uroczystości.

Edukacja literacka jako wsparcie w/w

- codziennie dzieci poznają fragment literatury (wiersz, opowiadanie, baśń, legendę, fragment książki dla dzieci);
- spotkania z pisarzami;
- lekcje w Bibliotece Publicznej – uczestniczenie w lekcji, oglądanie książek, czytanie ich, swobodne dyskusje;
- działalność plastyczna jest realizowana w oparciu o literaturę (wiersz, opowiadanie)