Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Szkoła podstawowa » Koncepcja edukacyjna » Atmosfera w szkole

Atmosfera w szkole

Nasz Zespół to szkoła, w której panuje przyjazna atmosfera oparta na wzajemnym zaufaniu, tolerancji i poszanowaniu godności drugiego człowieka.

Kameralny charakter szkoły sprawia, że każdy uczeń czuje się w niej bezpiecznie i komfortowo. Dbamy o miłą atmosferę i przyjazne kontakty między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Budujemy więzi w trakcie codziennej pracy, a także poprzez organizowanie licznych spotkań i imprez okolicznościowych.

W trosce o prawidłowy rozwój dziecka niezwykle ważna jest dla nas współpraca z rodzicami. Raz w miesiącu prowadzone są ogólne zebrania z rodzicami a także rozmowy indywidualne, podczas których rodzicom przekazywane są informacje na temat osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych dziecka. W tym czasie do dyspozycji rodziców są także wszyscy nauczyciele oraz specjaliści.

Rodzice uczestniczą również w świętach szkoły, klasowych wigiliach, uroczystościach, akademiach, balach karnawałowych – podczas których mogą obserwować swoje dzieci w grupie, oceniać ich zaradność i samodzielność.