Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Komunikaty » 2023/2024 » Konkurs ‘Winter Sports’ dla klas 0-III

Konkurs ‘Winter Sports’ dla klas 0-III

Regulamin Zimowego Konkursu Plastyczno-Językowego z Języka angielskiego WINTER SPORTS’ dla klas 0-III

Cele konkursu:

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań samodzielnego pogłębiania wiedzy
  oraz umiejętności językowych
 • ćwiczenie poprawnej pisowni w języku angielskim
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych

Uczestnicy:

 • uczniowie klas 0-III Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sposób realizacji:

 • uczeń wykonuje pracę plastyczną pt. ‘WINTER SPORTS’ /Sporty Zimowe/
  PRACA:
 • może być wykonana w formie dowolnej /płaskiej, przestrzennej/ oraz dowolną techniką
 • może przedstawiać jeden sport lub kilka wybranych
 • powinna zawierać rysunki/zdjęcia oraz koniecznie nazewnictwo w języku angielskimzwiązane z wybranym sportem zimowym/sportami zimowymi
 • powinna być wykonana samodzielnie

Ostateczny termin składania prac – 5 lutego 2024r. /poniedziałek/do wychowawców lub nauczycieli języka angielskiego/

 • prace powinny być podpisane na odwrocie /imię, nazwisko ucznia oraz klasa/

Kryteria oceny prac:

 • estetyka wykonania                                    
 • poprawność językowa oraz bogactwo opisów w języku angielskim
 • oryginalność wykonanej pracy

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • wykonane prace zaprezentowane zostaną na szkolnej wystawie na dolnym korytarzu
 • uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu szkolnego (termin zostanie podany)
 • prace konkursowe (po zaprezentowaniu ich na wystawie) uczniowie zabiorą do domu