Start  /  Szkoła podstawowa  /  Zajęcia pozalekcyjne  /  Szkółka piłkarska

Szkółka piłkarska

Szkółka piłkarska ogrodowa.pl
Prowadzący Justyna Święcicka
Klasy 1 - 3
Zajęcia raz w tygodniu
Zajęcia płatne

Celem zajęć jest rozwijanie pasji do sportu, a zwłaszcza piłki nożnej. Poprzez wspólną grę chcę kształtować sprawność fizyczną uczniów oraz uczyć ich postaw Fair Play na boisku i w życiu.
Zajęcia mają stały przebieg - przywitanie, omówienie zajęć i ćwiczeń, rozgrzewka w formie gier i zabaw bieżnych, ćwiczenia nauczające i doskonalące elementy techniczne, gra szkolna realizowana w różnych formach.
Uczniowie będą potrafić przygotować się do zajęć piłkarskich, przeprowadzić samodzielną rozgrzewkę oraz będą znali podstawowe zasady gry w piłkę nożną.
Zawodnicy kółka piłkarskiego zostaną wyposażeni w podstawowe umiejętności piłkarskie, takie jak: technika prowadzenia piłki, zmiana kierunku biegu z piłką i bez, uderzenia piłki (podania i strzały), kontrola nad piłką. Ponadto uczniowie będą umieli rozwiązywać samodzielnie drobne spory i konflikty.
Najważniejszą postawą kształtowaną podczas kółka piłkarskiego są zasady Fair Play. Chcemy pokazać uczniom prawidłowe postawy (na ich własnym przykładzie), uczyć odpowiednich zachowań na boisku i poza nim.

Sprawozdanie z kółka piłkarskiego

Zajęcia sportowe odbywają się według wcześniej opracowanego przeze mnie planu działalności kółka. Przez obecny okres dzieci kształtowały swoją ogólną sprawność poprzez wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych z przyborami i bez. W obydwu grupach wiekowych nacisk stawiany jest na oswojenie z piłką oraz ćwiczenia poprawiające koordynacje ruchową z zachowaniem zasady stopnowania trudności, a także dostosowania poziomu trudności zadań do możliwości uczniów. W grupe młodszej jak i starszej zajęcia każdorazowo kończą się grą szkolną lub uproszczoną w celu przygotowania dzieci do przyszłej gry właściwej. Ćwiczenia przy sprzyjających warunkach pogodowych odbywają się na boisku szkolnym z zastosowaniem przyborów takich jak: piłki, pachołki, grzybki, szarfy, drabinki koordynacyjne.


Informacje:
Ilość uczniów – 25 (14 grupa młodsza, 11 grupa starsza)
Frekwencja (październik) - 85%

Rekrutacja. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***