Start  /  Szkoła podstawowa  /  Zajęcia pozalekcyjne  /  Wolontariat

Wolontariat

W naszej szkole działa WOLONTARIAT DZIECI I MŁODZIEŻY.

Członkowie WOLONTARIATU niosą bezinteresowną, systematyczną pomoc osobom potrzebującym.
Chętni uczniowie, którzy dysponują czasem i zobowiążą się systematycznie pomagać osobom starszym powinni kontaktować się z opiekunem wolontariatu.

opiekun Wolontariatu - p. Danuta Szczurko

1. Członkami WOLONTARIATU DZIECI I MŁODZIEŻY mogą być uczniowie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego przy ul. Ogrodowej 3A w Warszawie.

2. Opiekunem WOLONTARIATU jest nauczyciel.

3.Wolontariusz:jest zawsze gotowy do niesienia pomocy (na miarę swoich możliwości), pomagając nie oczekuje nagród i wdzięczności, sam proponuje pomoc jeśli zauważy taką potrzebę, jest miły i uprzejmy wobec bliźnich, powierzone obowiązki wykonuje z oddaniem i poświęceniem,odznacza się cierpliwością i wytrwałością w niesieniu pomocy, jest gotowy do niesienia systematycznej pomocy, odznacza się dużą kulturą osobistą, modli się za osoby, którym pomaga, powierzone obowiązki wykonuje z miłością wobec powierzonych jego opiece ludzi, oddając im swój czas i zainteresowanie, godnie reprezentuje szkołę, do której uczęszcza, w szkole i poza nią jest wzorem dla innych w postępowaniu i nauce.

4. Każdy kto chce przystąpić do WOLONTARIATU wypełnia deklarację przynależności.

5.Wolontariusz nie może samodzielnie podejmować żadnych decyzji związanych z wypełnianymi obowiązkami bez zgody nauczyciela opiekującego się WOLONTARIATEM.

6. Wolontariusz jest zobowiązany do dyskrecji wobec osób, którym pomaga (nie może udzielać informacji o ich sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej ani o ich adresie i numerze telefonu).

7. W razie wszelkich trudności wolontariusz zwraca się z prośbą o pomoc do nauczyciela-opiekuna.

8. Nie przestrzeganie regulaminu przez wolontariusza upoważnia nauczyciela-opiekuna do wydalenia wolontariusza z WOLONTARIATU.

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl