Basen

Zajęcia dla uczniów klas 1-6
Zajęcia raz w tygodniu
Zajęcia płatne

Zajęcia na pływalni "Orka" obywają się raz w tygodniu. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy według swoich umiejętności. Dwóch trenerów i jeden ratownik czuwa nad bezpieczeństwem osób znajdujących się na torach pływalni. Lekcje nastawione są przede wszystkim na naukę pływania oraz na doskonalenie umiejętności pływackich. Dzieci korzystają z pomocy np.: różnej wielkości deski, kolorowych makaronów, ósemek, pałeczek. Zajęcia trwają 30 minut i są wypełnione rozmaitymi ćwiczeniami. W czasie zajęć dzieci pozostają pod opieką wychowawcy ze świetlicy. Zajęcia są płatne w systemie semestralnym.

Maleńka Miłość

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Katolickich Federacji Sodalicji Mariańskich
serdecznie zapraszają

na

Wieczór wigilijny - inscenizację Ach! Co za noc!
Wspólne śpiewanie kolęd oraz dzielenie się opłatkiem.

Spotkanie odbędzie się
18 grudnia br. o godz. 16.30 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
(dolny kościół) przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.

Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek.