Basen

Zajęcia dla uczniów klas 1-6
Zajęcia raz w tygodniu
Zajęcia płatne

Zajęcia na pływalni "Orka" obywają się raz w tygodniu. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy według swoich umiejętności. Dwóch trenerów i jeden ratownik czuwa nad bezpieczeństwem osób znajdujących się na torach pływalni. Lekcje nastawione są przede wszystkim na naukę pływania oraz na doskonalenie umiejętności pływackich. Dzieci korzystają z pomocy np.: różnej wielkości deski, kolorowych makaronów, ósemek, pałeczek. Zajęcia trwają 30 minut i są wypełnione rozmaitymi ćwiczeniami. W czasie zajęć dzieci pozostają pod opieką wychowawcy ze świetlicy. Zajęcia są płatne w systemie semestralnym.