Start  /  Szkoła podstawowa  /  Świetlica

Świetlica

Świetlica szkolna wspomaga rozwój dziecka, jego zdolności, zainteresowania, jest miejscem oddziaływań wychowawczych. Stwarza warunki do oddziaływań w grupie wiekowo zróżnicowanej, w klimacie radości i twórczego działania. Organizujemy w czasie zajęć w świetlicy zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, rozrywki umysłowe. Współpracujemy z pobliską Biblioteką Publiczną, w której dzieci mają możliwość spotkać ciekawych ludzi – literatów, aktorów, dziennikarzy.

W każdym miesiącu odbywają się ciekawe zajęcia integrujące dzieci – konkursy, festyny, turnieje gier zręcznościowych.

Jest to miejsce, w którym dzieci spędzają wolny czas poza lekcyjny, staramy się go wypełnić poprzez uczestnictwo dzieci w kołach zainteresowań takich jak:

  • kółko plastyczne z elementami j. angielskiego
  • kółko szachowe
  • kółko fizyczne „Klub Odkrywców”
  • kółko sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej;
  • drużyna piłkarska z elementami j. angielskiego;
  • kółko dziennikarskie;
  • kółka matematyczne;
  • basen
  • schola

Uczniowie zostający po zajęciach szkolnych mają możliwość odrobienia zadań domowych. Zajęcia te odbywają się o stałej porze dnia, jednak nie bezpośrednio po lekcjach, tak by uczniowie po intensywnej pracy intelektualnej mieli odpoczynek i odprężenie.

Nasza świetlica to miejsce ciekawych zajęć, tętniące życiem, wspomagające rozwój uczniów. Dzieci są tu radosne i bezpieczne.

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl