Start  /  Szkoła podstawowa  /  O szkole

O szkole

Szkoła podstawowa oferuje:

* kształcenie dzieci i młodzieży w poszanowaniu tradycyjnych wartości chrześcijańskich i patriotycznych
* prawidłowy rozwój emocjonalny uczniów i ich bezpieczeństwo
* indywidualne podejście do ucznia
* wysoki poziom nauczania
* wykwalifikowaną i ustabilizowaną kadrę nauczycieli
* dobrą wymianę informacji pomiędzy szkołą i rodzicami
* atrakcyjnie prowadzone zajęcia
* dwa języki obce od kl. I (angielski 4 h, francuski 2 h lub hiszpański 2 h)
* informatykę od kl. I 
* bezpłatną pomoc logopedy, reedukatora, psychologa
* małe 18 osobowe klasy
* opiekę od 7.30 do 18.00
* bibliotekę z dostępem do Internetu
* koła zainteresowań: szachowe, komputerowe, dziennikarskie, teatralne, plastyczne, literackie, matematyczne, historyczne, muzyczne (schola), naukę tańca, naukę gry na instrumentach muzycznych, dodatkowe zajęcia sportowe w szkole (korektywa) i na basenie
* możliwość kontynuowania nauki w gimnazjum i liceum
* wyjazdy wakacyjne
* obiady
* ŻYCZLIWOŚĆ I ZROZUMIENIE

Proces edukacyjny wzbogacamy poprzez:

- coroczne wyjazdy rekolekcyjno-dydaktyczne
- udział w lekcjach muzealnych
- edukację filmową
- spotkania z aktorami, pisarzami
- zajęcia sportowe na basenie- organizowanie przedstawień i spektakli

Szkoła posiada osiągnięcia z udziałem uczniów w olimpiadach przedmiotowych oraz przyjęciem absolwentów do renomowanych szkól wyższego stopnia.

Corocznie organizowane są wyjazdy wakacyjne oraz Zielone szkoły.

Maleńka Miłość

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Katolickich Federacji Sodalicji Mariańskich
serdecznie zapraszają

na

Wieczór wigilijny - inscenizację Ach! Co za noc!
Wspólne śpiewanie kolęd oraz dzielenie się opłatkiem.

Spotkanie odbędzie się
18 grudnia br. o godz. 16.30 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
(dolny kościół) przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.

Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek.