Start » Zerówka » Rekrutacja

Rekrutacja

Profile kształcenia w klasach pierwszych

Od września 2022 r. zapraszamy dzieci do zerówki z możliwością wyboru ścieżki kształcenia w zakresie jezyka angielskiego:

A. Rozszerzona dwa języki obce obowiązkowe: język angielski w wymiarze 4 godzin tygodniowo, drugi jezyk obcy w wymiarze dwóch godzin do wyboru hiszpański, francuski lub niemiecki. Od klasy IV system dualny naucznia języka angielskiego oraz zwiększenie liczby godzin naucznia jezyków obcych.

B. Dwujęzyczna polsko-angielska z rozszerzoną nauką jezyka angielskiego do 9 godzin tygodniowo oraz nauczaniem drugiego jezyka obcego do wyboru: hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego. Od klasy IV system dualny naucznia języka angielskiego.

Rekrutacja do zerówki na rok szkolny 2022/2023

Osoby zaintersowane zapisaniem dziecka do szkoły prosimy o wypełnie poniższego formularza. Po przesłaniu formularza oddzwonimy w ciągu dwóch dni roboczych celu umówienia spotkania Rodziców z Dyrektorem szkoły i dziecka z pedagogiem szkolnym

Zgłoszenie ucznia do zerówki, szkoły podstawowej

- do zerówki: https://bit.ly/3kyvvyi

- do szkoły podstawowej: https://bit.ly/2HetvxP

Rekrutacja do zerówki w bieżącym roku szkolnym

Przyjmujemy zgłoszenia do klasy naszej zerówki.

Prowadzimy również rekrutację do klas I-VIII szkoły podstawowej. Zapraszamy.

Informacja o wolnych miejscach w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 22 620 36 58 w godz. 8.00-15.00.

Procedura rekrutacyjna obejmuje:

- pobyt adaptacyjny dziecka w szkole i/lub spotkanie dziecka z pedagogiem szkolnym

- rozmowę rodziców z dyrekcją.