Start  /  Oddział przedszkolny  /  Rekrutacja

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

1. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z „Harmonogramem rekrutacji” ogłoszonym przez Dyrektora Zespołu (listopad – grudzień);

2. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka przy zgłoszeniu dziecka wypełniają „Zgłoszenie ucznia do oddziału przedszkolnego” oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł na konto szkoły;
3. Do przedszkola przyjmowane są obecnie dzieci w wieku 5/6 lat;
4. O przyjęciu do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni dowiadują się telefonicznie poprzez kontakt z sekretariatem.

Harmonogram rekrutacji 2018/2019

1. Wymagane dokumenty;
a. zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej lub zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego;
b. potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto szkoły (numer konta znajduje się na stronie głównej) w wysokości 100 zł;
c. pogodne zdjęcie rodzinne w formacie A4 / może być wydruk/

2. Od dnia 05.02.2018 /poniedziałek/ do dnia 09.02.2018 /piątek/ w godzinach 8.15 – 12.00 oraz w dniu 10.02.2018/sobota/ w godzinach 9.00 – 15.00 indywidualne spotkania kandydatów z pedagogiem szkolnym;

3. W dniu 17.02.2018 /sobota/ w godzinach 9.00 – 15.00 dodatkowy termin spotkań dzieci z pedagogiem szkolnym;

4. Od dnia 19.02.2018 /poniedziałek/ do dnia 21.02.2018 /środa/ w godzinach 8.30 – 12.00 oraz w dniach 27.02.2018 /wtorek/ - 01.03.2018 /czwartek/ w godzinach 16.00 – 18.00 indywidualne spotkania rodziców z Dyrekcją szkoły;

5. W dniu 12.03.2018 /poniedziałek/ po godzinie 12.00 ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego.

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2017/2018

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w szkole podstawowej, zapraszamy na indywidualne spotkania informacyjne. Prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne w sekretariacie szkoły. Kandydaci będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc.

Rekrutacja. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***