Start  /  Zerówka  /  Rekrutacja

Rekrutacja

Profile kształcenia w klasach pierwszych

Od września 2020 r. zapraszamy dzieci do zerówki z możliwością wyboru ścieżki kształcenia w zakresie jezyka angielskiego:

A. Rozszerzona dwa języki obce obowiązkowe: język angielski w wymiarze 4 godzin tygodniowo, drugi jezyk obcy w wymiarze dwóch godzin do wyboru hiszpański, francuski lub niemiecki. Od klasy IV system dualny naucznia języka angielskiego oraz zwiększenie liczby godzin naucznia jezyków obcych.

B. Dwujęzyczna polsko-angielska z rozszerzoną nauką jezyka angielskiego do 9 godzin tygodniowo oraz nauczaniem drugiego jezyka obcego do wyboru: hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego. Od klasy IV system dualny naucznia języka angielskiego oraz zwiększenie liczby godzin naucznia jezyków obcych.

Więcej infomacji można uzyskać w dniu 25 stycznia br. w czasie spotkania dla kandydatów i rodziców.

Harmonogram rekrutacji do zerówki na rok szkolny 2020/2021

 1. Składanie dokumentów do sekretariatu szkoły podstawowej od dnia 02.12.2019 poniedziałek:
  1. zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej lub zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego;
  2. potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej ma konto szkoły ( numer konta znajduje się na stronie głównej) w wysokości 100 zł;
 2. W dniu 25.01.2020 /sobota/ w godzinach 10.00 - 13.30 odbędzie się spotkanie kandydatów do szkoły i ich rodziców z nauczycielami. W trakcie spotkania przewidziane gry i zabawy dla przyszłych uczniów, informacje dla rodziców oraz wspólne drugie śniadanie;
 3. W dniach od:
  27.01 /poniedziałek/
  28.01 /wtorek/
  01.02 /sobota/
  08.02 /sobota/
  29.02 /sobota/
  odbędą się spotkania indywidualne kandydatów z pedagogiem;
  /harmonogram spotkań zostanie udostępniony na spotkaniu informacyjnym/
 4. W dniach 02.03.2020 /poniedziałek/ do 05.03.2020 /czwartek/ odbędą się spotkania Dyrekcji szkoły z Rodzicami kandydatów; / szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony w dniu 25 stycznia 2020 r. (sobota) w czasie spotkania kandydatów.
 5. Ogłoszenie list kandydatów do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej w dniu 12.03.2020 /czwartek / od godziny 12.00; informacja poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem szkoły.

Zapisy - dokumenty

Poniżej znajduje się plik do pobrania zawierający kartę zgłoszenia dziecka do szkoły wymaganą w procesie rekrutacji.

Zgłoszenie dziecka do klasy "0" - plik MS Word

Zgłoszenie dziecka do klasy "0" - plik PDF

Rekrutacja do zerówki w bieżącym roku szkolnym

Przyjmujemy zgłoszenia do klasy naszej zerówki. Wypełniona kartę zgłoszenia należy złozyć w sekretariacie lub skan przesłać na adres: sekretariat@ogrodowa.pl

Przyjmujemy także zgłoszenia do klas I-VIII szkoły podstawowej.

Informacja o wolnych miejscach w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 22 620 36 58 w godz. 8.00-15.00.

Procedura rekrutacyjna obejmuje:

- pobyt adaptacyjny dziecka w szkole i/lub spotkanie dziecka z pedagogiem szkolnym

- rozmowę rodziców z dyrekcją.