Start  /  Zerówka  /  Rekrutacja

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do zerówki na rok szkolny 2021/2022

  1. Zgłoszenia dzieci do zerówki prosimy przesyłać elektronicznie na adres: 
  2. Wymagane dokumenty:
    1. wypełniona karta zgłoszenia dziecka do zerówki
    2. potwierdzenie wpłaty na konto szkoły opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (numer konta znajduje się na stronie głównej)
  3.  O przyjęciu do szkoły decyduje wynik procedury rekrutacyjnej. Szczególowy harmonogram zostanie wkrótce opublikowany na naszej stronie.

     W sprawie rekrutacji prosimy o kontakt mailowy na adres: 

 Wyniki egzaminu po ósmej klasie w 2020 r.:

Język polski:

Średni wynik naszej szkoły: 82,5%

Średni wynik w Polsce: 59%
Średni wynik województwa mazowieckiego: 62.1%
Średni wynik Warszawy: 68.33%

Matematyka:

Średni wynik naszej szkoły: 88,05%

Średni wynik w Polsce: 46%
Średni wynik województwa mazowieckiego: 50.6%
Średni wynik Warszawy: 60.85%

Język angielski:

Średni wynik naszej szkoły: 90,13%

Średni wynik w Polsce: 54%
Średni wynik województwa mazowieckiego: 59.32%
Średni wynik Warszawy: 73.56%

Profile kształcenia w klasach pierwszych

Od września 2021 r. zapraszamy dzieci do zerówki z możliwością wyboru ścieżki kształcenia w zakresie jezyka angielskiego:

A. Rozszerzona dwa języki obce obowiązkowe: język angielski w wymiarze 4 godzin tygodniowo, drugi jezyk obcy w wymiarze dwóch godzin do wyboru hiszpański, francuski lub niemiecki. Od klasy IV system dualny nauczania języka angielskiego oraz zwiększenie liczby godzin nauczania jezyków obcych.

B. Dwujęzyczna polsko-angielska z rozszerzoną nauką jezyka angielskiego do 9 godzin tygodniowo oraz nauczaniem drugiego jezyka obcego do wyboru: hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego. Od klasy IV system dualny nauczania języka angielskiego oraz zwiększenie liczby godzin nauczania jezyków obcych.

Zapisy - dokumenty

Poniżej znajduje się plik do pobrania zawierający kartę zgłoszenia dziecka do szkoły wymaganą w procesie rekrutacji.

Zgłoszenie dziecka do klasy "0" - plik MS Word

Zgłoszenie dziecka do klasy "0" - plik PDF

Rekrutacja do szkoły podstawowej lub zerówki zerówki

Przyjmujemy zgłoszenia do wszystkich klasy szkoły podstawowej i zerówki. Wypełniona kartę zgłoszenia należy złozyć w sekretariacie lub skan przesłać na adres: sekretariat@ogrodowa.pl

Informację o wolnych miejscach można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 22 620 36 58 w godz. 7.30-15.00.

Procedura rekrutacyjna obejmuje:

- pobyt adaptacyjny dziecka w szkole i/lub spotkanie dziecka z pedagogiem szkolnym

- rozmowę rodziców z dyrekcją.

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl