Start  /  Oddział przedszkolny  /  Rekrutacja

Rekrutacja

Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów

Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego odbędzie się dnia 10 stycznia (środa) 2018 r. godz. 17.30. Zapraszamy.

1. Zasady rekrutacji

1. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z „Harmonogramem rekrutacji” ogłoszonym przez Dyrektora Zespołu (listopad – grudzień);

2. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka przy zgłoszeniu dziecka wypełniają „Zgłoszenie ucznia do oddziału przedszkolnego” oraz wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł na konto szkoły;
3. Do przedszkola przyjmowane są obecnie dzieci w wieku 5/6 lat;
4. O przyjęciu do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni dowiadują się telefonicznie poprzez kontakt z sekretariatem.

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2017/2018

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w szkole podstawowej, zapraszamy na indywidualne spotkania informacyjne. Prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne w sekretariacie szkoły. Kandydaci będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc.

Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego dnia 10 stycznia (środa) 2018 r. godz. 17.30 Zapraszamy *** Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego dnia 10 stycznia (środa) 2018 r. godz. 17.30 Zapraszamy ***