Start  /  Zerówka  /  Rekrutacja

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do zerówki na rok szkolny 2021/2022

  1. Zgłoszenia dzieci do klasy I i zerówki od września 2021 r. prosimy przesyłać elektronicznie za pomocą formularzy online:

           do szkoły podstawowej: https://bit.ly/2HetvxP

           do zerówki: https://bit.ly/3kyvvyi

       2. W ciągu tygodnia od przesłania zgłoszenia za pomoca formularza online skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia spotkania dziecka z
           pedagogiem szkolnym na badanie dojrzałości szkolnej kandydata oraz Rodziców z Dyrektorem szkoły.

       3. Badania dojrzałości szkolnej i spotkania z Dyrektorem rozpoczną się w 30 stycznia.

       4. Po umówieniu terminu badania dojrzałości szkolnej prosimy o wpłatę na konto szkoły opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł.
           10 1240 6319 1111 0000 4780 3837
            Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7
            ul. Ogrodowa 3a, 00-893 Warszawa

      5. O przyjęciu do szkoły decyduje wynik procedury rekrutacyjnej.

     W sprawie rekrutacji prosimy także o kontakt mailowy na adres:  lub telefonicznie 22 620 36 58 w godz. 7.30-15.00.

Wyniki egzaminu po ósmej klasie w 2020 r.:

Język polski:

Średni wynik naszej szkoły: 82,5%

Średni wynik w Polsce: 59%
Średni wynik województwa mazowieckiego: 62.1%
Średni wynik Warszawy: 68.33%

Matematyka:

Średni wynik naszej szkoły: 88,05%

Średni wynik w Polsce: 46%
Średni wynik województwa mazowieckiego: 50.6%
Średni wynik Warszawy: 60.85%

Język angielski:

Średni wynik naszej szkoły: 90,13%

Średni wynik w Polsce: 54%
Średni wynik województwa mazowieckiego: 59.32%
Średni wynik Warszawy: 73.56%

Profile kształcenia w klasach pierwszych

Od września 2021 r. zapraszamy dzieci do zerówki z możliwością wyboru ścieżki kształcenia w zakresie jezyka angielskiego:

A. Rozszerzona dwa języki obce obowiązkowe: język angielski w wymiarze 4 godzin tygodniowo, drugi jezyk obcy w wymiarze dwóch godzin do wyboru hiszpański, francuski lub niemiecki. Od klasy IV system dualny nauczania języka angielskiego oraz zwiększenie liczby godzin nauczania jezyków obcych.

B. Dwujęzyczna polsko-angielska z rozszerzoną nauką jezyka angielskiego do 9 godzin tygodniowo oraz nauczaniem drugiego jezyka obcego do wyboru: hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego. Od klasy IV system dualny nauczania języka angielskiego oraz zwiększenie liczby godzin nauczania jezyków obcych.

Rekrutacja uzupełniająca do szkoły podstawowej

Przyjmujemy zgłoszenia do starszych klasy szkoły podstawowej i zerówki na bieżący rok szkolny. 

Informację o wolnych miejscach można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 22 620 36 58 w godz. 7.30-15.00.

Procedura rekrutacyjna obejmuje:

- pobyt adaptacyjny dziecka w szkole i/lub spotkanie dziecka z pedagogiem szkolnym

- rozmowę rodziców z dyrekcją.

Rekrutacja prywatna szkoła podstawowa Warszawa
Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl