Start  /  Szkoła podstawowa  /  Rekrutacja

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do kl. I i zerówki na rok szkolny 2020/2021

  1. Składanie dokumentów do sekretariatu szkoły podstawowej od dnia 02.12.2019 do odwołania:
    1. zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej lub zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego;
    2. potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej ma konto szkoły (numer konta znajduje się na stronie głównej) w wysokości 100 zł.
  2. Po dostarczeniu karty zgłoszenia do klasy I lub zerówki zapraszamy dziecko na jeden dzień zajęć z obecną zerówką. W tym dniu odbywa się spotkanie dziecka z pedagogiem szkolnym w ceu określenia dojrzałości szkolnej kandydata.
  3. Rozmowa Rodziców z Dyrektorem szkoły odbywa się w miarę możliwości w dniu obecności kandydata w szkole lub w innym dogodnym terminie.
  4. Dycyzja jest ogłaszana w ciągu trzech dni od od spełnienia wszystkich powyższych warunków.

     W sprawie wynikow rekrutacji z dnia 12 marca br. prosimy o kontakt mailowy na adres:

 

Profile kształcenia na Ogrodowej

Od nowego roku szkolnego zapraszamy dzieci do klasy I z możliwością wyboru ścieżki kształcenia w zakresie jezyka angielskiego:

A. Rozszerzona dwa języki obce obowiązkowe: język angielski w wymiarze 4 godzin tygodniowo, drugi jezyk obcy w wymiarze dwóch godzin do wyboru hiszpański, francuski lub niemiecki. Od klasy IV system dualny nauczania języka angielskiego oraz zwiększenie liczby godzin nauczania jezyków obcych.

B. Dwujęzyczna polsko-angielska z rozszerzoną nauką jezyka angielskiego do 9 godzin tygodniowo oraz nauczaniem drugiego jezyka obcego do wyboru: hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego. Od klasy IV system dualny nauczania języka angielskiego oraz zwiększenie liczby godzin nauczania jezyków obcych.

Zapisy - dokumenty

Poniżej znajduje się plik do pobrania zawierający kartę zgłoszenia dziecka do szkoły wymaganą w procesie rekrutacji.


Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej - plik MS Word

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej - plik PDF

Zgłoszenie dziecka do klasy "0" - plik MS Word

Zgłoszenie dziecka do klasy "0" - plik PDF

Rekrutacja uzupełniająca do szkoły podstawowej i zerówki w roku szkolnym 2019/2020

Przyjmujemy zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej i zerówki. Wypełniona kartę zgłoszenia należy złozyć w sekretariacie lub skan przesłać na adres: sekretariat@ogrodowa.pl

Przyjmujemy także zgłoszenia do klas II-VIII. Informacja o wolnych miejscach w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 22 620 36 58 w godz. 8.00-15.00.

Procedura rekrutacyjna obejmuje:

- pobyt adaptacyjny dziecka w szkole i/lub spotkanie dziecka z pedagogiem szkolnym

- rozmowę rodziców z dyrekcją.

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl