piątek, 2 października 2020

Nowy plan lekcji - od 5 października

Od 5 paździrnika obowiązuje nowy plan lekcji.

PLAN LEKCJI

Prosimy zapoznać się również ze zmianami w planie zajęć dodatkowych.

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 […]
piątek, 25 września 2020

Konkurs Informatyczny LOGIA

Zapraszamy do udziału w Konkursie Informatycznym LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
Jest on konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Uczniowie samodzielnie logują się
na stronie https://konkursy.oeiizk.edu.pl/ oraz przesyłają tam zgłoszenia.

I etap (etap szkolny): od 15 października do 4 listopada 2020 godz. 14:00 […]

piątek, 25 września 2020

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Uczniów chcących wziąć udział w Olimpiadzie Informatycznej Juniorów prosimy o zgłaszanie się do nauczyciela informatyki.

I tura pierwszego etapu rozpoczyna się 7 października 2020 o godz. 10:00 - uczniowie przystępują do testu w szkole,
przy pomocy systemu informatycznego (SIO2). […]

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl