Psycholog szkolny

Psycholog szkolny zajmuje  się udzielaniem wsparcia, pomocy psychologicznej dzieciom i rodzicom w przypadku trudności emocjonalnych, problemów z zachowaniem dziecka oraz innych trudności związanych z sytuacją szkolną, rodzinną. Pomaga w zrozumieniu przyczyn problemu, wypracowaniu, wspólnie z rodzicem, sposobów radzenia sobie z trudnością. Współpracuje z wychowawcami, nauczycielami. Prowadzi, w zależności od potrzeb, zajęcia w klasie.

W naszym gabinecie prowadzone są działania:


- Diagnozujące indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.

- Udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

- Wspierające rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

- Diagnozujące sytuację wychowawczą, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.