Kultura

Kultura - katolickie Liceum Ogólnokształcące Warszawa Wola

Wychowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze stanowi jeden z filarów naszego programu formacyjnego.

Chcemy przed uczniem otworzyć ŚWIAT KULTURY, wskazując zarówno elementy zgodne z antropologią chrześcijańską, jak i te, do których należy mieć stosunek krytyczny.

Naszym nadrzędnych hasłem wychowawczym są słowa bł. J. Popiełuszki – Wolność jest w nas. Nie wprowadzamy cenzury, ale uczymy jak poszukiwać wartości w świecie artefaktów.

Pokazujemy, jak pozostać wolnym w świecie, który może zniewalać. Nie boimy się utraty wolności, ale uczymy ją w sobie odkrywać.