Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Komunikaty » 2023/2024 » Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa

Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa

Regulamin III edycji szkolnego konkursu

Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa

 

Cele konkursu:

 • podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych
 • integracja członków rodziny
 • twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizację projektu
 • doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia

Uczestnicy:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-VI Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 7
  im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ich najbliższej Rodziny

 

Sposób realizacji:

 • uczeń wraz ze swoją Rodziną wykonują jedną Szopkę Bożonarodzeniową
 • praca konkursowa ma być pracą plastyczną przestrzenną, wykonaną z różnych materiałów i dowolną techniką
 • wszystkie elementy powinny być wykonane samodzielnie
 • prace powinny zostać podpisane na odwrocie (imię, nazwisko ucznia oraz rodziców, klasa)
 • prace konkursowe przyjmują wychowawcy klas bądź organizatorzy konkursu
 • wstępną informację o uczestnictwie w konkursie Rodziny przesyłają Librusem
  do organizatorów do dnia 12 grudnia
 • ostateczny termin składania prac – 18 grudnia 2023r. do godziny 12.00

Kryteria oceny prac:

 • wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne
 • wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych
 • wkład pracy
 • oryginalne podejście do temat

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • zwycięzców oraz wyróżnienia przyzna powołane jury
 • uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia
  19 grudnia
  podczas szkolnego spotkania opłatkowego w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
 • wszystkie wykonane prace zaprezentowane będą na szkolnej wystawie na dolnym korytarzu
 • wszystkie prace konkursowe Rodziny zabiorą do domu 20 grudnia

 

Serdecznie zachęcamy wszystkie Rodziny do wzięcia udziału!