Start » Komunikaty » 2022/2023 » Konkurs matematyczny MSCDN

Konkurs matematyczny MSCDN

Przedmiotowy konkurs matematyczny organizowany przez MSCDN odbędzie się we wtorek 25 października 2022 roku.

Program merytoryczny jest dostępny na stronie:

https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2023/programy_merytoryczne/program_matematyka_2022_2023.pdf

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do nauczyciela uczącego przedmiotu.

Rodzic/opiekun prawny ucznia proszony jest o wypełnienie oświadczenia:

https://konkursy.mscdn.pl/images/konkursy2023/zalacznik_nr_2_oswiadczenie_rodzicow.pdf