Start  /  Komunikaty  /  2018/2019  /  "My Christmas Dictionary" - konkurs plastyczno-językowy

"My Christmas Dictionary" - konkurs plastyczno-językowy

Zachęcamy uczniów klas 0-III do udziału w Plastyczno-Językowym Konkursie z języka angielskiego na wykonanie obrazkowego słowniczka świątecznego.

Regulamin Świątecznego Konkursu Plastyczno-Językowego z Języka angielskiego dla klas 0-III MY CHRISTMAS DICTIONARY

Cele konkursu:
•rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych
•ćwiczenie poprawnej pisowni w języku angielskim
•zapoznanie z tradycją obchodów Świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii
•rozwijanie uzdolnień plastycznych

Uczestnicy:
•uczniowie klas 0-III Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sposób realizacji:
•uczeń wykonuje OBRAZKOWY SŁOWNICZEK BOŻONARODZENIOWY
•praca może być wykonana w formie książeczki lub plakatu
•praca powinna zawierać rysunki/zdjęcia itp. oraz podpisy w języku angielskim związane z obchodami Świąt
Bożego Narodzenia w krajach brytyjskich (np. nazwy ozdób świątecznych, tradycji, potraw świątecznych, itp.)
•praca konkursowa powinna być pracą plastyczną wykonaną dowolną techniką
•wszystkie elementy powinny być wykonane samodzielnie
•prace podpisujemy na odwrocie (imię, nazwisko ucznia oraz klasa)
•ostateczny termin składania prac – 14 grudnia 2018r. piątek
/do wychowawców lub nauczycieli języka angielskiego/

Kryteria oceny prac:
•estetyka wykonania
•poprawność językowa
•oryginalność wykonanej pracy

Rozstrzygnięcie konkursu:
•wykonane prace zaprezentowane zostaną na szkolnej wystawie na dolnym korytarzu
• ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu szkolnego (termin zostanie podany)
•prace konkursowe (po zaprezentowaniu ich na wystawie) dzieci zabiorą do domu

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***

Maleńka Miłość

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Katolickich Federacji Sodalicji Mariańskich
serdecznie zapraszają

na

Wieczór wigilijny - inscenizację Ach! Co za noc!
Wspólne śpiewanie kolęd oraz dzielenie się opłatkiem.

Spotkanie odbędzie się
18 grudnia br. o godz. 16.30 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
(dolny kościół) przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.

Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek.