Start  /  Szkoła podstawowa  /  O szkole  /  Opłaty

Opłaty

 

Wpłaty Szkoła Podstawowa

Opłaty za naukę w szkole podstawowej (czesne) i wszystkie zajęcia organizowane dla uczniów szkoły podstawowej należy wpłacać na konto szkoły podstawowej:

Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Ogrodowa 3a
00-893 Warszawa


10 1240 6319 1111 0000 4780 3837

 

Wpłaty Liceum Ogólnokształcące

Opłaty za naukę w liceum (czesne) i wszystkie zajęcia organizowane dla uczniów liceum należy wpłacać na konto:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ogrodowa 3A
00-893 Warszawa

93 1240 6292 1111 0010 5090 0223

 

Opłaty

Nowa wyskość czesnego (od opłaty za lipiec 2019 r. ) za naukę dziecka w szkole podstawowej i liceum wynosi:

- I dziecko w Zespole 1150 zł
- II dziecko w Zespole 1000 zł
- III dziecko w Zespole 900 zł
 
- Opłata za świetlicę  - 100 zł

Uwagi dodatkowe:

Zniżka obowiązuje niezależnie od tego, w której ze szkół naszego Zespołu uczy się rodzeństwo.
Opłaty za szkołę należy wnosić z góry do 25 dnia każdego miesiąca, np. za luty do 25 stycznia.
Czesne płatne przez 12 miesięcy. Opłaty za rok szkolny 2021/2022 należy wnosić od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r. !!!

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl