Start  /  Szkoła podstawowa  /  Edukacja w naszej szkole  /  Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Zadaniem edukacji wczesnoszkolnej naszej szkole jest oferowanie uczniowi niezbędnych informacji, wiedzy i umiejętności potrzebnych do życia oraz ukierunkowanie go na osiąganie sukcesów na dalszych szczeblach edukacji. Traktowanie ucznia jak partnera pozwala na zjednanie sobie sympatii dzieci, utrzymywanie poprawnych relacji nauczyciel-uczeń oraz na lepsze zrozumienie potrzeb dziecka. Dlatego razem z wychowankiem idziemy w stronę podmiotowości, przekształcając wspólne relacje na współpracę i wzajemne wsparcie.

W trosce o prawidłowy rozwój ucznia, wspomaganie tego rozwoju i stwarzanie warunków do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, często są stosowane metody w formie metod aktywizujących przez stworzenie sytuacji dydaktycznych służących uczeniu się przez działanie. Uczniowie są motywowani do samodzielnego poszukiwania rozwiązań i wyciągania wniosków, zdobywania wiedzy z różnych źródeł, uczą się pracować i eksperymentować w zespołach, grupach i samodzielnie, swobodnie decydować o współdziałaniu i wzajemnej pomocy. Praktykujemy analizę doświadczeń w kręgu w oparciu o osobistą dokumentację z uczenia się, sprawozdania i relacje z własnych badań, wspólne waloryzowanie osiągnięć czy wreszcie twórcze metody uczenia się.

Podczas zajęć są stosowane pomoce naukowe oraz w miarę możliwości eksponaty naturalne, które ułatwiają dochodzenie do wiedzy i zrozumienie zagadnień.

Ważnym elementem naszej edukacji jest udział uczniów w lekcjach muzealnych, koncertach muzyki klasycznej, wystawach, wycieczkach edukacyjnych, warsztatach, wyjazdach na zielone szkoły, spotkaniach czytelniczych, oraz udział w klasowych, szkolnych, jak i ogólnopolskich konkursach wiedzy.
Wiemy, ze wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rozwój zdolności i talentów naszych uczniów.

Maleńka Miłość

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Katolickich Federacji Sodalicji Mariańskich
serdecznie zapraszają

na

Wieczór wigilijny - inscenizację Ach! Co za noc!
Wspólne śpiewanie kolęd oraz dzielenie się opłatkiem.

Spotkanie odbędzie się
18 grudnia br. o godz. 16.30 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
(dolny kościół) przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.

Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek.