Start  /  Szkoła podstawowa  /  Edukacja w naszej szkole  /  Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Zadaniem edukacji wczesnoszkolnej naszej szkole jest oferowanie uczniowi niezbędnych informacji, wiedzy i umiejętności potrzebnych do życia oraz ukierunkowanie go na osiąganie sukcesów na dalszych szczeblach edukacji. Traktowanie ucznia jak partnera pozwala na zjednanie sobie sympatii dzieci, utrzymywanie poprawnych relacji nauczyciel-uczeń oraz na lepsze zrozumienie potrzeb dziecka. Dlatego razem z wychowankiem idziemy w stronę podmiotowości, przekształcając wspólne relacje na współpracę i wzajemne wsparcie.

W trosce o prawidłowy rozwój ucznia, wspomaganie tego rozwoju i stwarzanie warunków do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, często są stosowane metody w formie metod aktywizujących przez stworzenie sytuacji dydaktycznych służących uczeniu się przez działanie. Uczniowie są motywowani do samodzielnego poszukiwania rozwiązań i wyciągania wniosków, zdobywania wiedzy z różnych źródeł, uczą się pracować i eksperymentować w zespołach, grupach i samodzielnie, swobodnie decydować o współdziałaniu i wzajemnej pomocy. Praktykujemy analizę doświadczeń w kręgu w oparciu o osobistą dokumentację z uczenia się, sprawozdania i relacje z własnych badań, wspólne waloryzowanie osiągnięć czy wreszcie twórcze metody uczenia się.

Podczas zajęć są stosowane pomoce naukowe oraz w miarę możliwości eksponaty naturalne, które ułatwiają dochodzenie do wiedzy i zrozumienie zagadnień.

Ważnym elementem naszej edukacji jest udział uczniów w lekcjach muzealnych, koncertach muzyki klasycznej, wystawach, wycieczkach edukacyjnych, warsztatach, wyjazdach na zielone szkoły, spotkaniach czytelniczych, oraz udział w klasowych, szkolnych, jak i ogólnopolskich konkursach wiedzy.
Wiemy, ze wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rozwój zdolności i talentów naszych uczniów.

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl