Start  /  Oddział przedszkolny  /  Zajęcia pozalekcyjne  /  Szkółka piłkarska z elementami j. angielskiego ogrodowa.pl

Szkółka piłkarska z elementami j. angielskiego ogrodowa.pl

Szkółka piłkarska z elementami j. angielskiego ogrodowa.pl
Prowadzący Piotr Chmiel
Zajęcia raz w tygodniu
Zajęcia płatne

Celem zajęć jest rozwijanie pasji do sportu, a zwłaszcza piłki nożnej. Poprzez wspólną grę chcę kształtować sprawność fizyczną uczniów oraz uczyć ich postaw Fair Play na boisku i w życiu.
Zajęcia mają stały przebieg - przywitanie, omówienie zajęć i ćwiczeń, rozgrzewka w formie gier i zabaw bieżnych, ćwiczenia nauczające i doskonalące elementy techniczne, gra szkolna realizowana w różnych formach.
Uczniowie będą potrafić przygotować się do zajęć piłkarskich, przeprowadzić samodzielną rozgrzewkę oraz będą znali podstawowe zasady gry w piłkę nożną.
Zawodnicy kółka piłkarskiego zostaną wyposażeni w podstawowe umiejętności piłkarskie, takie jak: technika prowadzenia piłki, zmiana kierunku biegu z piłką i bez, uderzenia piłki (podania i strzały), kontrola nad piłką. Ponadto uczniowie będą umieli rozwiązywać samodzielnie drobne spory i konflikty.
Najważniejszą postawą kształtowaną podczas kółka piłkarskiego są zasady Fair Play. Chcemy pokazać uczniom prawidłowe postawy (na ich własnym przykładzie), uczyć odpowiednich zachowań na boisku i poza nim.

Maleńka Miłość

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Katolickich Federacji Sodalicji Mariańskich
serdecznie zapraszają

na

Wieczór wigilijny - inscenizację Ach! Co za noc!
Wspólne śpiewanie kolęd oraz dzielenie się opłatkiem.

Spotkanie odbędzie się
18 grudnia br. o godz. 16.30 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
(dolny kościół) przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.

Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek.