Start  /  Oddział przedszkolny  /  Zajęcia pozalekcyjne  /  Kółko plastyczne z elementami języka angielskiego

Kółko plastyczne z elementami języka angielskiego

Prowadząca Dorota Wardecka
Zajęcia raz w tygodniu

Program zajęć podzielony jest na 5 bloków, z których każdy ma na celu rozwój trochę innych umiejętności, pobudzenie ciekawości, poszerzenie wiedzy z zakresu sztuki i wzbogacenie słownictwa w języku angielskim.

Historia sztuki w pigułce – Zrobimy sobie wycieczkę przez historię sztuki zapoznając się z najwybitniejszymi artystami na przestrzeni wieków i wykonamy pracę plastyczną inspirowaną każdym poznanym nurtem.

Zabawy kolorystyczne – Poprzez zabawy, własnoręcznie wykonane próby i obserwacje stworzymy prace oparte o kolor. Eksperymenty zainspirowane fizyką, związane z ruchem i rozszczepieniem światła, będą punktem wyjścia do naszych prac plastycznych.

Gry i zabawy – w tym bloku będziemy samodzielnie projektować i tworzyć gry i zabawki. Skupimy się na narzędziach i dokładności. Będziemy odmierzać linijką, tworzyć szablony i formy. Chciałabym również obudzić w dzieciach umiejętność i chęć kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Rękodzieło – ten obszerny blok ma na celu przybliżenie uczniom różnych haseł związanych z grafiką, designem i rękodziełem. Podczas tych zajęć będziemy głównie rozwijać kreatywne myślenie i umiejętności posługiwania się różnymi przyborami.

Tematy okolicznościowe – czyli zajęcia związane z przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dniami Dziadków i Mamy, Inspiracją do wykonywanych w tym czasie projektów, będzie florystyka i decoupage. Ten blok będzie kładł szczególny nacisk na rozwój manualny i estetykę.

 

Rekrutacja. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***