Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Zerówka » O nas » Opłaty

Opłaty

Wpłaty

Opłaty za naukę w szkole podstawowej (czesne) i wszystkie zajęcia organizowane dla uczniów szkoły podstawowej należy wpłacać na konto szkoły podstawowej:

Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Ogrodowa 3a
00-893 Warszawa

10 1240 6319 1111 0000 4780 3837

Opłaty

Czesne naukę dziecka w szkole podstawowej i liceum wynosi:

- I dziecko w Zespole 1350 zł
- II dziecko w Zespole 1150 zł
- III dziecko w Zespole 950 zł

Uwagi dodatkowe

Zniżka obowiązuje niezależnie od tego, w której ze szkół naszego Zespołu uczy się rodzeństwo.

Opłaty za szkołę należy wnosić z góry do 25 dnia każdego miesiąca, np. za luty do 25 stycznia.

Czesne płatne przez 12 miesięcy. Opłaty za rok szkolny należy wnosić od lipca do czerwca kolejnego roku!!!