Start » Zerówka » Koncepcja edukacyjna » Nauka przez zabawę

Nauka przez zabawę

Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa, zajęcia w nazym oddziale organizowane są tak, aby pozwolić dzieciom na zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, poszerzanie wiedzy o rzeczywistości, by pobudzić je do myślenia.

Zabawa stanowi najbardziej naturalną i najskuteczniejszą metodę nauczania i uczenia się. Dziecko ucząc się w ten sposób, opanowuje konkretną wiedzę, a jednocześnie sprawia mu to radość, przyjemność i pozwala odnieść sukces. Organizując naukę poprzez zabawę mamy szansę w sposób naturalny dotrzeć do każdego dziecka i wspierać jego rozwój wiedzy, umiejętności i dojrzałości na właściwym dla niego poziomie. Wzmacniać słabe strony, ale rozwijać to, co dobre i właściwe. Wszystko w atmosferze akceptacji, serdeczności i bez porównywania z innymi.