Start » Zerówka » Koncepcja edukacyjna » Katolicki charakter placówki

Katolicki charakter placówki

Nasz Oddział Przedszkolny ma charakter katolicki, którego organem prowadzącym jest Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce. Zawołanie Sodalisów "Per Mariam ad maiorem Dei gloriam" (Przez Maryję na większą chwałę Boga) odzwierciedla najważniejsze cechy życia sodalicyjnego, które staramy się na co dzień przekazywać dzieciom:
- szczególna cześć i miłość ku Niepokalanie Poczętej Matce Boga-Człowieka
- pogłębienie życia wewnętrznego, które otwiera nasze serca i nastawia nas pełnienie woli Bożej
- pogłębienie wykształcenia religijnego i katolickiej nauki społecznej
- budzenie ducha apostolstwa i odpowiedzialności
- łączność z Kościołem