Start  /  Oddział przedszkolny  /  Koncepcja edukacyjna  /  Katolicki charakter placówki

Katolicki charakter placówki

Nasz Oddział Przedszkolny ma charakter katolicki, którego organem prowadzącym jest Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce. Zawołanie Sodalisów "Per Mariam ad maiorem Dei gloriam" (Przez Maryję na większą chwałę Boga) odzwierciedla najważniejsze cechy życia sodalicyjnego, które staramy się na co dzień przekazywać dzieciom:
- szczególna cześć i miłość ku Niepokalanie Poczętej Matce Boga-Człowieka
- pogłębienie życia wewnętrznego, które otwiera nasze serca i nastawia nas pełnienie woli Bożej
- pogłębienie wykształcenia religijnego i katolickiej nauki społecznej
- budzenie ducha apostolstwa i odpowiedzialności
- łączność z Kościołem

Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego dnia 10 stycznia (środa) 2018 r. godz. 17.30 Zapraszamy *** Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego dnia 10 stycznia (środa) 2018 r. godz. 17.30 Zapraszamy ***