Start  /  Oddział przedszkolny  /  Koncepcja edukacyjna  /  Katolicki charakter placówki

Katolicki charakter placówki

Nasz Oddział Przedszkolny ma charakter katolicki, którego organem prowadzącym jest Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce. Zawołanie Sodalisów "Per Mariam ad maiorem Dei gloriam" (Przez Maryję na większą chwałę Boga) odzwierciedla najważniejsze cechy życia sodalicyjnego, które staramy się na co dzień przekazywać dzieciom:
- szczególna cześć i miłość ku Niepokalanie Poczętej Matce Boga-Człowieka
- pogłębienie życia wewnętrznego, które otwiera nasze serca i nastawia nas pełnienie woli Bożej
- pogłębienie wykształcenia religijnego i katolickiej nauki społecznej
- budzenie ducha apostolstwa i odpowiedzialności
- łączność z Kościołem

Maleńka Miłość

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Katolickich Federacji Sodalicji Mariańskich
serdecznie zapraszają

na

Wieczór wigilijny - inscenizację Ach! Co za noc!
Wspólne śpiewanie kolęd oraz dzielenie się opłatkiem.

Spotkanie odbędzie się
18 grudnia br. o godz. 16.30 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
(dolny kościół) przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.

Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek.