Start » Zerówka » Koncepcja edukacyjna » Indywidualizacja pracy

Indywidualizacja pracy

W naszym przedszkolu ważne jest każde dziecko. A każde dziecko jest inne, różniące się potrzebami i możliwościami rozwojowymi, wymagające od nauczyciela szczególnej uwagi. Dzieci w wieku przedszkolnym posiadają zróżnicowane możliwości rozwojowe: różne tempo pracy, różną zdolność skupienia uwagi, różne cechy pamięci oraz aktywność własną, która decyduje o przebiegu procesu kształtowania sprawności, umiejętności i przyswajania wiadomości. Każde dziecko ma inny zasób doświadczeń, wiadomości i przeżyć. Indywidualizacja pracy w naszym przedszkolu polega na różnicowaniu stawianych zadań i wymagań, dostosowaniu się do tempa rozwoju dziecka i jego aktualnych osiągnięć. Polega na takim planowaniu zajęć, aby były interesujące i jednocześnie pozwoliły każdemu wychowankowi iść do przodu.