Start  /  O nas  /  Początki szkoły  /  Biografia Ks. Prałata Tadeusza Uszyńskiego

Biografia Ks. Prałata Tadeusza Uszyńskiego


 Biografia założyciela
Ks. Prałat Tadeusz Uszyński (1929 – 2001)

Krajowy Moderator Sodalicji Mariańskich w Polsce, zrealizował ideę odnowienia Sodalicji podjętą przez Prymasa Tysiąclecia w 1980 roku.
Ks. Tadeusz Uszyński był rektorem kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie. Przez 20 lat prowadził działalność duszpasterską w środowisku akademickim, gdzie między innymi zapisał się jako koordynator ruchu pielgrzymkowego.
W ostatnich latach życia pełnił funkcję proboszcza parafii św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej w Warszawie. Tutaj w 1990 roku znacząco przyczynił się do powstania Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. W latach 1998/1999 utworzył katolickie gimnazjum i liceum. Z myślą o dalszym rozwoju szkoły rozpoczął budowę jej nowego gmachu. Dzieła tego jednak nie było mu dane dokończyć.
Ksiądz Uszyński był skromny, zapracowany, pełen inicjatyw, znał ludzkie słabości i nigdy nie odwracał się od ludzi.

Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego dnia 10 stycznia (środa) 2018 r. godz. 17.30 Zapraszamy *** Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego dnia 10 stycznia (środa) 2018 r. godz. 17.30 Zapraszamy ***