Start  /  O nas  /  Początki szkoły  /  Biografia Ks. Prałata Tadeusza Uszyńskiego

Biografia Ks. Prałata Tadeusza Uszyńskiego


 Biografia założyciela
Ks. Prałat Tadeusz Uszyński (1929 – 2001)

Krajowy Moderator Sodalicji Mariańskich w Polsce, zrealizował ideę odnowienia Sodalicji podjętą przez Prymasa Tysiąclecia w 1980 roku.
Ks. Tadeusz Uszyński był rektorem kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie. Przez 20 lat prowadził działalność duszpasterską w środowisku akademickim, gdzie między innymi zapisał się jako koordynator ruchu pielgrzymkowego.
W ostatnich latach życia pełnił funkcję proboszcza parafii św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej w Warszawie. Tutaj w 1990 roku znacząco przyczynił się do powstania Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. W latach 1998/1999 utworzył katolickie gimnazjum i liceum. Z myślą o dalszym rozwoju szkoły rozpoczął budowę jej nowego gmachu. Dzieła tego jednak nie było mu dane dokończyć.
Ksiądz Uszyński był skromny, zapracowany, pełen inicjatyw, znał ludzkie słabości i nigdy nie odwracał się od ludzi.

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***

Maleńka Miłość

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Katolickich Federacji Sodalicji Mariańskich
serdecznie zapraszają

na

Wieczór wigilijny - inscenizację Ach! Co za noc!
Wspólne śpiewanie kolęd oraz dzielenie się opłatkiem.

Spotkanie odbędzie się
18 grudnia br. o godz. 16.30 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
(dolny kościół) przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.

Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek.