Start  /  O nas  /  1% podatku dla uczniów

1% podatku dla uczniów

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Katolickich

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich posiada status organizacji pożytku publicznego od dnia 22 czerwca 2007 roku.

1% podatku

W imieniu uczniów naszych szkół bardzo prosimy o dokonanie odpisu 1% podatku dochodowego z przeznaczeniem na statutową działalność Towarzystwa.Zebrane fundusze będą przeznaczone w pierwszej kolejności na poprawę warunków nauczania i pomoc finansową potrzebującym uczniom. Te działania będą mogły być podjęte dzięki życzliwości i hojności Państwa. Z góry dziękujemy za pomoc i okazane zaufanie!

Aby przekazać 1% podatku wystarczy wpisać numer KRS 0000107281 do PITu

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich
ul. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa

Rachunek bankowy: 66 1240 6319 1111 0000 4778 8570

„Darowizna na działalność statutową"

Celem Stowarzyszenia jest:

  • prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych wychowujących w duchu katolickim
  • świadczenie pomocy organizacyjnej, rzeczowej, finansowej, zmierzającej do poprawy warunków nauczania oraz rozwoju szkół
  • świadczenie pomocy dla uczniów wyżej wymienionych placówek, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***

Maleńka Miłość

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Katolickich Federacji Sodalicji Mariańskich
serdecznie zapraszają

na

Wieczór wigilijny - inscenizację Ach! Co za noc!
Wspólne śpiewanie kolęd oraz dzielenie się opłatkiem.

Spotkanie odbędzie się
18 grudnia br. o godz. 16.30 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
(dolny kościół) przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.

Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek.