Start  /  Liceum ogólnokształcące  /  O szkole  /  Formacja

Formacja

FORMACJA DUCHOWA stanowi integralną część programu wychowawczo-profilaktycznego.
Zespół duszpasterstwa, pod opieką Marianistów z Towarzystwa Maryi, obejmuje nie tylko kapelana i zakonników razem z katechetami świeckimi, lecz angażuje również dyrekcję oraz każdego z nauczycieli i wychowawców.
Zależy nam, aby uczniowie doświadczali autentycznej atmosfery wiary, która oznacza coś więcej niż tylko życzliwy szacunek wobec Drugiego, religijną atmosferę pozdrowień, wspólne modlitwy czy dekorację wnętrz. Chcemy poszukiwać wiary autentycznej opartej na prawdzie, jak powiedział Jezus: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli» (J 8,31-32). Wiara manifestuje się w wyborach życiowych, a nie w sferze deklaracji. Pragniemy przenieść naukę patrona naszej szkoły – bł. Jerzego Popiełuszki – na grunt współczesnej Polski. Celem jest odkrywanie uniwersalnego charakteru słów: Wolność jest w nas.

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl