Start » Liceum ogólnokształcące » O szkole » Edukacja » Kompetencje lingwistyczne

Kompetencje lingwistyczne

Klasa z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego to doskonały wybór dla wszystkich pasjonatów języka.
Nauczanie języka angielskiego w naszej szkole stanowi filar w kształceniu lingwistycznym naszych uczniów. Zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym oprócz zgłębiania tajników gramatyki i poszerzania zakresu słownictwa, stwarzamy atmosferę przyjazną rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych. Podczas zajęć rozmawiamy o polityce, religii, modzie, nowych technologiach, zagrożeniach współczesnego świata, problemie wykluczenia, ochronie środowiska, a zatem o wszystkim co pozwala opisać otaczającą nas rzeczywistość.

Oprócz regularnych lekcji przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego, oferujemy zajęcia z Business English, podczas których analizujemy teksty oraz poszerzamy zakres słownictwa z zakresu gałęzi marketingowych oraz finansowych.

Aby inspirować uczniów do wyrażania swoich opinii, zapraszamy ich na spotkania, konferencje i panele dyskusyjne organizowane przez Forum Młodych Dyplomatów w Warszawie. Nawiązujemy również współpracę z ambasadami oraz z organizacjami pozarządowymi. By w pełni rozwinąć kompetencje językowe, planujemy organizować wycieczki do Wielkiej Brytanii oraz międzyszkolne wymiany międzynarodowe.

Wspieramy uczniów w przygotowaniach do egzaminów British Council, takich jakich FCE, CAE czy CPE.