Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Prymusek-03-2023

Start » Aktualności » 2023/2024 » Szkoła Podstawowa » Konkurs ‘Winter Sports’ dla klas 0-III

Konkurs ‘Winter Sports’ dla klas 0-III

Tuż przed tegorocznymi feriami zimowymi został ogłoszony dla uczniów klas 0-III konkurs plastyczny z języka angielskiego WINTER SPORTS.

Celem konkursu było m.in. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz umiejętności językowych uczniów, ćwiczenie poprawnej pisowni w języku angielskim oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych.

W konkursie udział wzięło 16 uczniów, w wyniku czego powstało 16 niesamowitych prac. Techniki były bardzo różne, przedstawiały jeden wybrany sport lub kilka. I było oczywiście słownictwo w języku angielskim – bo o to właśnie przede wszystkim chodziło – by uczniowie wzbogacali swój zasób słownictwa języka angielskiego!

Jury miało nie lada dylemat kogo nagrodzić, kogo wyróżnić. Wszyscy zasłużyli bowiem na nagrody i pochwały!