Start » Aktualności » 2021/2022 » Zerówka » Poznajemy warzywa w klasie 0b

Poznajemy warzywa w klasie 0b

Ten tydzień w naszej klasie upłynął nam pod hasłem „Co nam jesień w koszu niesie?”. Dzieci przyniosły ze sobą warzywa jesienne, które posłużyły nie tylko do dekoracji, ale także do nauki. Dzieci określały kształt warzyw, kolor, smak, zapach, fakturę i twardość. Wysłuchały wiersza Juliana Tuwima „Warzywa” oraz uczyły się piosenki w języku angielskim „Vegetable song”. Najwięcej radości przyniosła zabawa badawcza „Jakie to warzywo?”, w której uczniowie tylko za pomocą dotyku odgadywali ukryte pod kocem warzywo.