Start » Aktualności » 2021/2022 » Zerówka » How to draw an owl?

How to draw an owl?

Zajęcia rysunku w dwujęzycznej „Zerówce”
How to draw an owl?

Nie ma nic przyjemniejszego jak nauka języka poprzez zajęcia plastyczne. Ostatnio nasi „Zerówkowiecze” uczyli się rysować sowę według instrukcji podawanych oczywiście w języku angielskim. I tak oto proste polecenia typu: start towards the top of your page, draw two big round eyes, draw a sharp beak, draw a pair of wings czy też słownictwo dotyczące wybranych artykułów plastycznych /paints, brush, card stock/ nie brzmią już tak obco. Poniżej efekty pracy uczniów.