Schola

Prowadząca - Małgorzata Drużna
Zajęcia dla uczniów klas 4 -6
Spotkania raz w tygodniu

Schola to ten rodzaj zajęć pozalekcyjnych, który dzięki różnorodnym walorom edukacyjnym i wychowawczym, prowadzi do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, pozwalając na odkrywanie w sobie wrażliwości, poczucia estetyki, kształtowanie pozytywnych cech osobowości.

Schola działająca w Katolickim Zespole Edukacyjnym „Ogrodowa" prowadzonym przez Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce ma pomóc zrozumieć śpiewającym, jak ważny jest odpowiedni dobór śpiewów na Liturgię Świętą. Podczas tych zajęć dodatkowych uczniowie mogą poszerzyć swój warsztat muzyczny. Ważnym zadaniem dla uczniów klas młodszych jest również odpowiednie przygotowanie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

Dodatkową  korzyścią uczestnictwa w tych zajęciach jest integrowanie się z uczniami z innych klas i zdobywanie nowych przyjaźni.
Schola ma pomóc uczniom odprężyć się po tygodniu ciężkiej pracy w szkolnych ławkach jak również pomóc uwrażliwić uczestników na kulturę.

Próba scholi

Na ostatniej próbie szkolnej Scholi dopracowywany był repertuar na Mszę szkolną 3 grudnia. Pieśni adwentowe okazały się atrakcyjne dla naszych uczniów i z radością śpiewali je całym swoim sercem. Zapraszamy cały czas chętne osoby do uczestnictwa w naszych próbach.

Rekrutacja. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***