Schola

Prowadząca - Małgorzata Drużna
Zajęcia dla uczniów klas 4 -6
Spotkania raz w tygodniu

Schola to ten rodzaj zajęć pozalekcyjnych, który dzięki różnorodnym walorom edukacyjnym i wychowawczym, prowadzi do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, pozwalając na odkrywanie w sobie wrażliwości, poczucia estetyki, kształtowanie pozytywnych cech osobowości.

Schola działająca w Katolickim Zespole Edukacyjnym „Ogrodowa" prowadzonym przez Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce ma pomóc zrozumieć śpiewającym, jak ważny jest odpowiedni dobór śpiewów na Liturgię Świętą. Podczas tych zajęć dodatkowych uczniowie mogą poszerzyć swój warsztat muzyczny. Ważnym zadaniem dla uczniów klas młodszych jest również odpowiednie przygotowanie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

Dodatkową  korzyścią uczestnictwa w tych zajęciach jest integrowanie się z uczniami z innych klas i zdobywanie nowych przyjaźni.
Schola ma pomóc uczniom odprężyć się po tygodniu ciężkiej pracy w szkolnych ławkach jak również pomóc uwrażliwić uczestników na kulturę.

 

 

Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego dnia 10 stycznia (środa) 2018 r. godz. 17.30 Zapraszamy *** Spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego dnia 10 stycznia (środa) 2018 r. godz. 17.30 Zapraszamy ***