Start  /  Szkoła podstawowa  /  Zajęcia pozalekcyjne  /  Koło dziennikarskie

Koło dziennikarskie

Prowadząca - Justyna Sotowicz
Zajęcia dla uczniów klas 4 - 6
Spotkania raz w tygodniu

Celem „Koła dziennikarskiego" jest rozbudzanie zainteresowań i zdolności, uczenie odpowiedzialności za własną pracę, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. Najważniejszym celem jest redagowanie gazetki szkolnej Prymusek, zapoznanie z pracą dziennikarza i zasadami obowiązującymi w tym zawodzie, korzystanie z różnych źródeł informacji (encyklopedie, słowniki, prasa, radio, telewizja, Internet), rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnych, doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym, wykorzystanie programów i technik komputerowych, przygotowanie uczniów do świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych, rozbudzanie wyobraźni.