Start  /  Szkoła podstawowa  /  Zajęcia pozalekcyjne  /  Kółko sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Kółko sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Prowadząca Justyna Święcicka
Zajęcia dla klas 1 -3

Głównym celem kółka jest pogłębianie zamiłowania do sportu oraz szeroko pojętej aktywności fizycznej, a także eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności u dzieci. Po przez gry ruchowe, zabawy i ćwiczenia korekcyjne dzieci wykształcą świadomość własnego ciała, poprawią wydolność i sprawność ogólną organizmu oraz utrwalą nawyk prawidłowej postawy.