Start  /  Szkoła podstawowa  /  Zajęcia pozalekcyjne  /  Kółko sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Kółko sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej

Prowadząca Justyna Święcicka
Zajęcia dla klas 1 -3

Głównym celem kółka jest pogłębianie zamiłowania do sportu oraz szeroko pojętej aktywności fizycznej, a także eliminowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności u dzieci. Po przez gry ruchowe, zabawy i ćwiczenia korekcyjne dzieci wykształcą świadomość własnego ciała, poprawią wydolność i sprawność ogólną organizmu oraz utrwalą nawyk prawidłowej postawy.

Maleńka Miłość

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Katolickich Federacji Sodalicji Mariańskich
serdecznie zapraszają

na

Wieczór wigilijny - inscenizację Ach! Co za noc!
Wspólne śpiewanie kolęd oraz dzielenie się opłatkiem.

Spotkanie odbędzie się
18 grudnia br. o godz. 16.30 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
(dolny kościół) przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.

Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek.