Start  /  Szkoła podstawowa  /  Konkursy przedmiotowe  /  Szkolny konkurs fotograficzny „Warszawa (nie)znana”

Szkolny konkurs fotograficzny „Warszawa (nie)znana”

 1. Cele i tematyka konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Katolicki Zespół Edukacyjny „Ogrodowa” w Warszawie.

 2. Celem konkursu jest:

 • rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów,

 • prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

 1. Zasady konkursu

 1. Czas trwania konkursu - od 29 września 2017 r. do 1 grudnia 2017 r.

 2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

 • Kategoria I – uczniowie klas 4-6 Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 7

 • Kategoria II - uczniowie klas 7 SP oraz klas II i III Katolickiego Gimnazjum nr 15

 1. Przystąpienie do konkursu następuje przez przekazanie prac fotograficznych opiekunowi konkursu - pani Ewie Daniluk.

 2. Każdy uczestnik zgłasza 3 różne zdjęcia (obiekty/budynki i miejsca np. park, rzeka, uliczka znane lub mało znane w Warszawie). Dla każdego zdjęcia należy sporządzić opis (tytuł zdjęcia, data wykonania, miejsce wykonania zdjęcia np. okolice Starego Miasta, krótki opis, co jest cechą charakterystyczną tego zdjęcia).

 3. Format prac:

 • odbitki kolorowe lub czarno-białe o rozmiarze minimum 15 x 21 cm,

 • na odwrocie każdej pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora, klasę.

 • oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG (na pendrivie lub płycie CD/DVD) powinny zostać złożone razem z odbitkami.

 1. Termin składania prac upływa w piątek 1 grudnia 2017 roku.

 2. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w szkole.

 1. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

 2. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni .

 3. Rozstrzygnięcie konkursu – 15 grudnia 2017 r .

 4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

 1. Postanowienia końcowe

Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że (zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.):

 1. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

 2. nie narusza praw autorskich osób trzecich,

 3. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

Rekrutacja. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***