Start  /  Szkoła podstawowa  /  O szkole  /  Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły

Grzegorz Baran - magister fizyki, studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, Sodalis Marianus.

Wicedyrektor

Beata Koyzra - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, wicedyrektor 
w Katolickim Zespole Edukacyjnym, autorka podręczników edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej oraz wielu materiałów edukacyjnych, między innymi scenariuszy lekcji z zakresu edukacji filmowej; konsultantka metodyczna programu edukacyjnego Gra w klasy. Rozwój bez granic w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej./www.grawklasy.edu.pl/

Maleńka Miłość

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość.

Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości Maleńkiej.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Katolickich Federacji Sodalicji Mariańskich
serdecznie zapraszają

na

Wieczór wigilijny - inscenizację Ach! Co za noc!
Wspólne śpiewanie kolęd oraz dzielenie się opłatkiem.

Spotkanie odbędzie się
18 grudnia br. o godz. 16.30 w Kaplicy Miłosierdzia Bożego
(dolny kościół) przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.

Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek.