Start  /  Szkoła podstawowa  /  O szkole  /  Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły

Grzegorz Baran - magister fizyki, studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, Sodalis Marianus.

Wicedyrektor

Beata Koyzra - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, wicedyrektor 
w Katolickim Zespole Edukacyjnym, autorka podręczników edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej oraz wielu materiałów edukacyjnych, między innymi scenariuszy lekcji z zakresu edukacji filmowej; konsultantka metodyczna programu edukacyjnego Gra w klasy. Rozwój bez granic w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej./www.grawklasy.edu.pl/