Start  /  Oddział przedszkolny  /  Zajęcia pozalekcyjne  /  Rytmika dla każdego

Rytmika dla każdego

Rytmika dla każdego

Prowadząca Anna Osowska
Zajęcia raz w tygodniu

„Rytmika dla każdego” to zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone Metodą Rytmiki Emila Jaques-Dalcroze'a. W myśl dewizy: „doświadczanie muzyki poprzez praktykę”, uczniowie odczuwają ją samym sobą, na własnym ciele. Jej podstawowymi elementami są: ruch, śpiew i improwizacja. Na zajęciach uczniowie zapoznają się z utworami z literatury muzycznej poprzez tworzenie interpretacji ruchowych, a także z szerokim repertuarem piosenek dla dzieci. Ważnym aspektem jest
również improwizacja ruchowa, wokalna i rytmiczna rozwijająca kreatywność i wyobraźnię muzyczną. Na zajęciach nie zabraknie pozytywnych muzycznych doświadczeń, ale i dobrej zabawy!

Rekrutacja. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***