Start  /  O nas  /  Rodzina Marianistów

Rodzina Marianistów

Do Rodziny Maryi należą Marianiści (Towarzystwo Maryi - S.M.), Marianistki  (Córki Niepokalanej Maryi  - F.M.I.) i grupy świeckich  (Sodalicja Mariańskie erygowane przez przełożonych Zakonu oraz Alliance Mariale - instytut świecki marianistów).

MARIANIŚCI

Zgromadzenie zakonne (zrzeszające braci i kapłanów) - Towarzystwo Maryi - pochodzi od świeckiego ruchu Sodalicji Mariańskiej, którą reaktywował we Francji błogosławiony ojciec Guillanne Joseph Chaminade. Marianiści zostali założeni w roku 1817.

Jesteśmy wspólnotą zakonną oddaną całkowicie Maryi. Jesteśmy Jej misjonarzami. Z umiłowanym uczniem przyjmujemy Maryję jako dar Boży. Zachęceni przez miłość Jezusa do Jego Matki, oddajemy się Jej, by Duch Święty kształtował nas ciągle i doskonalej na podobieństwo Jej Syna. Jednoczymy się w jedną rodzinę Marianistów jako zakonnicy kapłani i zakonnicy laiccy. I jako zakonnicy mamy takie same prawa i obowiązki.

Jesteśmy zgromadzeniem bezhabitowym. Jedynym zewnętrznym znakiem przynależności do Towarzystwa Maryi jest obrączka - symbol naszego przymierza z Matką Najświętszą. Obrączkę tę otrzymujemy w momencie ślubów wieczystych ( ubóstwa, posłuszeństwa, czystości i stałości ). Jesteśmy zgromadzeniem bezhabitowym, ale nie ukrytym- zawsze przedstawiamy się jako bracia marianiści.

Obecnie w 35 krajach pracuje 1200 marianistów. 1/3 z nich przebywa w USA, jednakże większość naszych wspólnot mieści się w Europie. Polacy w Naszej wspólnocie są od niedawna. Wszyscy (dokładnie trzech) pracują poza granicami Polski. W USA jest kilku marianistów pochodzenia polskiego.

Do Polski przybyliśmy kilkanaście lat temu z Francji i Hiszpanii. Pragniemy zakorzenić się na polskiej ziemi i służyć kościołowi lokalnemu. W latach 1994-2007 w Częstochowie prowadziliśmy katolicką bursę dla studentów.

Zajmujemy się edukacją i chrześcijańskim wychowaniem w wierze, bardzo wielu z nas uczy w szkołach podstawowych i średnich. W USA nasi współbracia wykładają na uniwersytetach. W krajach biedniejszych, takich jak Afryka, zajmujemy się także dziećmi, które wychowują się na ulicy, organizujemy im czas po zajęciach szkolnych.

Współpracujemy aktywnie z Zespołem Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich w Warszawie. Prowadzimy lekcje religii, lekcje języka hiszpańskiego, koło liturgiczne. Sprawujemy duchową opiekę nad uczniami i nauczycielami. Ponadto Ojciec Emilio głosi rekolekcje w różnych wspólnotach i prowadzi warsztaty biblijne Lectio Divina. Brat Josejest  magistrem historii, pracuje także w Liceum Ogólnokształcącym im. Miguela de Cervantesa w Warszawie, gdzie naucza  języka hiszpańskiego, historii i historii sztuki hiszpańskiej. Obaj aktywnie uczestniczą w życiu  parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Piastowie.

Wspólnota w Piastowie

Obecnie w Polsce jest nas dwóch. Mieszkamy w Piastowie. Przynależymy do Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Staramy się aktywnie włączać w życie tej wspólnoty. Już rodzi się wśród nas Sodalicja świeckich. Członkowie tego ruchu oddają się Matce Najświętszej. Do Sodalicji, w latach swojej młodości, przynależał Jan Paweł II.

Chcemy też przyjmować kandydatów chętnych do wstąpienia do Towarzystwa Maryi.

Mieszkamy w Piastowie koło Warszawy. 

Kontakt

ul. Siemiradzkiego 24

05-820 Piastów

tel.: 022 723 59 12, 605 22 98 82.

e-mail: . www.marianisci.opoka.org.pl

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl