Start  /  Liceum ogólnokształcące  /  Rekrutacja  /  Opłaty za szkołę

Opłaty za szkołę

Opłaty za naukę w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszki:

  • Czesne wynosi 1350 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy.
  • Opłata powinna być wniesiona z góry do 25 dnia każdego miesiąca, np. za wrzesień do 25 sierpnia w danym roku szkolnym.
  • Zniżka czesnego obowiązuje niezależnie od tego, w której ze szkół naszego Zespołu uczy się rodzeństwo.
  • Szkoła przyznaje uczniom stypendia naukowe za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz stytepndia socjalne.

Czesne zawiera opłaty za:

  • naukę przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zgodnych z podstawą programową
  • koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły
  • konsultacje przedmiotowe
  • niezbędną pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Wpłaty:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ogrodowa 3A
00-893 Warszawa

Numer rachunku: 93 1240 6292 1111 0010 5090 0223

Rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy na indywidualne spotkania. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne +48 22 620 36 58 lub +48 22 652-23-99 czynny codziennie w godz. 7.30-15.00 więcej informacji. ***

Copyright © Szkoły Katolickie Sodalicji Mariańskich w Polsce
Marketing internetowy MediaConsulting.pl