Start  /  Liceum ogólnokształcące  /  Rekrutacja  /  Opłaty za szkołę

Opłaty za szkołę

Nauka w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Jerzego Popiełuszki jest płatna

  • Czesne wynosi 1150 zł za miesiąc, płatne przez 12 miesięcy.
  • Opłata powinna być wniesiona z góry do 25 dnia każdego miesiąca, np. za czerwiec do 25 maja w danym roku szkolnym.
  • Opłaty za rok szkolny 2019/2020 należy regulować od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r.
  • Zniżka czesnego obowiązuje niezależnie od tego, w której ze szkół naszego Zespołu uczy się rodzeństwo.
  • Szkoła przyznaje uczniom stypendia naukowe za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz stytepndia socjalne.

Czesne zawiera opłaty za:

  • naukę przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zgodnych z podstawą programową
  • koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły
  • konsultacje przedmiotowe
  • niezbędną pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Wpłaty:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ogrodowa 3A
00-893 Warszawa

Numer rachunku: 93 1240 6292 1111 0010 5090 0223