Start  /  Liceum ogólnokształcące  /  Rekrutacja  /  Harmonogram

Harmonogram

Rekrutacja do 3-letniego i 4-letniego liceum
Składanie KARTY ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY
w sekretariacie szkoły
(+zdjęcie)

∗∗∗

zapisanie się na rozmowę kwalifikacyjną
osobiście albo telefonicznie
od 20 II 2019
w godzinach pracy sekretariatu
Rozmowy kwalifikacyjne
z kandydatami oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi
20 V - 31 V 2019
Lista kandydatów zakwalifikowanych
do I klasy LO
informacja w sekretariacie szkoły
3 VI 2019
Składanie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń
o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
∗∗∗
wpłata wpisowego w wysokości 1000 zł
do 2 VII
w godzinach pracy sekretariatu
Lista kandydatów przyjętych
do I klasy LO
informacja w sekretariacie szkoły
4 VII 2019